Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
985z dziś
5744z ostatnich 7 dni
24104z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 259 20 00 fax 32 259 25 49, tel. 32/ 259 25 31, tel. 032/ 259 26 47
phachula@gig.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 259 20 00 fa
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szanowni Państwo,
Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na:
,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla GIG PIB (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i KD Barbara (przy Ul. Podleskiej 72 w Mikołowie) w sieci telefonii stacjonarnej wraz z serwisem serwerów telekomunikacyjnych".
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Zamawiającego w Katowicach przy Pl. Gwarków 1 przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy z pełną obsługą serwisową, zarządzania i eksploatacji. Szczegółowa specyfikacja wymaganych przez Zamawiającego usług znajduje się w dziale - Usługi Telekomunikacyjne.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Zamawiającego w Mikołowie przy Ul. Podleskiej 72 przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy z pełną obsługą serwisową, zarządzania i eksploatacji. Szczegółowa specyfikacja wymaganych przez Zamawiającego usług znajduje się w dziale - Usługi Telekomunikacyjne.
3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Zamawiającego w Łaziskach Górnych przy Ul. Wyrskiej 15a i Ul. Pszczyńskiej 1 przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy z pełną obsługą serwisową, zarządzania i eksploatacji. Szczegółowa specyfikacja wymaganych przez Zamawiającego usług znajduje się w dziale - Usługi Telekomunikacyjne.
4. Serwisowanie serwerów telekomunikacyjnych Simens HiPath 4000 - 2 szt. zlokalizowanych
- Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
- Kopalnia Doświadczalna Barbara, Ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów
Szczegółowa specyfikacja wymaganych przez Zamawiającego usług znajduje się w dziale - Usługi Serwisowe.
Usługi Telekomunikacyjne
1. Standardowe opcje usług jakie muszą być oferowane przez operatora sieci stacjonarnej to:
- sekundowy system naliczania, bez opłaty za inicjację połączenia,

- połączenia lokalne i strefowe,
- połączenia międzystrefowe,
- połączenia do sieci komórkowych,
- połączenia międzynarodowe,
- zapewnienie transmisji faksów,
- połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów 118913, teleinformatyczne, itp.),
- połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone, tj. 112, 997, 998, 999, 986, 991, 992, 993, 994,
- automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 80X, linie informacyjne 19XXX,
- przekierowanie połączeń,
- prezentację numerów telefonicznych CLIP połączeń przychodzących na aparatach systemowych oraz na aparatach analogowych mających funkcję prezentacji numeru,
- bezpłatną całodobową możliwość zgłaszania usterek,
- bezpłatną pomoc techniczną związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, po zgłoszeniu przez Zamawiającego,
- dostęp do telefonicznych konsultacji technicznych,
- bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej opłacie na indywidualne zlecenie,
2. Wykonawca powinien świadczyć usługę nagrywania wszystkich połączeń telefonicznych z możliwością ustawiania parametrów, które numery zewnętrzne mają być nagrywane. Możliwość nagrywania tylko przychodzących lub wychodzących lub obu naraz. Dostęp do usługi dla Zamawiającego przez szyfrowany portal www. Zamawiający wymaga, aby biuro obsługi klienta Wykonawcy miało możliwość odszukania i przesłania nagrania do organów typu policja. System do obsługi musi mieć możliwość obsługi z zewnątrz nawet przy braku zasilania w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca skonfiguruje w pełni automatyczny system aktywacji/deaktywacji zapowiedzi o ewakuacji budynku lub budynków. Za pomocą specjalnych numerów telefonicznych Zamawiający będzie miał możliwość aktywacji zapowiedzi o ewakuacji budynku lub budynków. Autoryzacja kodem pinem. Po aktywacji zapowiedzi na wszystkich numerach telefonicznych DDI danej lokalizacji będzie odtwarzana zapowiedź o ewakuacji i połączenia będą kończone. Po deaktywacji system wróci do normalnej pracy. Aktywacja i deaktywacja musi się odbywać automatycznie, przez telefon komórkowy. System musi być zaimplementowany w obiektach Wykonawcy i musi mieć możliwość aktywacji/deaktywacji nawet w przypadku braku zasiania w budynkach Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył opis oferowanego rozwiązania.
4. Wymagania świadczeń usług jakie powinny być realizowane:
- w zakresie połączeń lokalnych i strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych, międzynarodowych Wykonawca zapewni wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia,
- wysokość stawek netto za usługi telefoniczne nie ulegnie zwiększeniu w czasie trwania umowy.
- Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane usługi zgodnie z cenami zaoferowanymi w niniejszym postepowaniu. Niedopuszczalne jest stosowanie cenników standardowych i udzielonych od nich procentowych rabatów. Faktury powinny być czytelne i przejrzyste a udostępniony biling szczegółowy w trybie online powinien przedstawiać połączenia w zaoferowanych cenach jednostkowych,
- Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie numerów telefonicznych obecnie posiadanych u dotychczasowego operatora. Przeniesienie zostanie zrealizowane w godz.ch, które nie będą kolidowały z godz.mi urzędowania Zamawiającego, czas przeniesienia numerów nie przekroczy 2h przerwy w łączności
- Wykonawca zapewni dołączenie do zakresów posiadanych numerów DDI pojedynczych numerów MSN oraz numerów linii analogowych, Wykonawca zapewni prawidłowe realizowanie połączeń przychodzących jak i wychodzących z prawidłową prezentacją CLIP dla wszystkich przeniesionych numerów
- Zamawiający nie wyraża zgody na świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą technologii VoIP, usługi powinny być świadczone w oparciu o standard protokołu ISDN
- koszty związane z instalacją i uruchomieniem usług telekomunikacyjnych Wykonawca powinien skalkulować w ramach miesięcznych abonamentów.
5. Wykonawca zapewni pomoc techniczną i przywrócenie pełnej sprawności łączy w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zdarzenia związanego z nieprawidłowym ich działaniem. Czas nieprawidłowego działania łączy liczony jest od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego do czasu ostatecznego usunięcia uszkodzenia. Zamawiający będzie zgłaszał usterki, awarie i nieprawidłową pracę łączy pisemnie, za pośrednictwem faksu lub telefonicznie.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie wykonywał okresowe przeglądy stanu technicznego łączy oraz sprawdzał parametry łączy poprzez ich cykliczne pomiary techniczne i usuwał wszelkie awarie i usterki.
6. Wykonawca uruchomi i będzie świadczył następujące usługi telekomunikacyjne z dostępem do publicznej sieci telefonicznej w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego.
6.1. Lokalizacja - Katowice plac Gwarków 1
6.1.1. 3 x Linia ISDN 30B+D - podłączona do serwera telekomunikacyjnego Wykonawca zapewni przeniesienie numerów obecnie posiadanych przez Zamawiającego od obecnego operatora telekomunikacyjnego Wykaz numerów przeniesionych do uruchomienia na linii ISDN 30B+D zakres DDI : 322592000 - 322592999, pojedyncze MSN dołączone do DDI : 322260746, 322260847, 322581631, 322581634, 322587250, 329-7412470, 322588737, 322596533, 322598791, 322581635, 322581636, 322581637, 322581638, 322581639, 322581959, 322582873, 322582897, 322582951, 322582958, 322582965, 322584425, 322584743, 322584766, 322584846, 322584951, 322585125, 322585795, 322585996, 322585997, 322586133, 322580045, 322580046, 322580047, 322582997, 322583002, 322583022, 322584642, 322584983, 322585023, 322585063, 322585188, 322585979, 329-7413344, 322584983, 688172896802
Wykonawca zapewni dwie niezależne drogi doprowadzenia wyżej wymienionych usług ISDN30B+D. W dwóch drogach doprowadzenia usług Zamawiający rozumie dwie niezależne drogi na odcinku tzw. ,,ostatniej mili" w wskazanej lokalizacji.
6.1.2. 4 x Linia ISDN 2B+D - podłączone do serwera telekomunikacyjnego Wykonawca zapewni przeniesienie numerów obecnie posiadanych przez Zamawiającego od obecnego operatora telekomunikacyjnego. Wykaz numerów do uruchomienia na liniach ISDN 2B+D - 322581630, 322581632, 322581633, 322596533.
6.2. Lokalizacja Mikołów Ul. Podleska 72
Wykonawca zapewni dwie niezależne drogi doprowadzenia niżej wymienionych usług: ISDN30B+D i 2xISDN 2B+D. W dwóch drogach doprowadzenia usług Zamawiający rozumie dwie niezależne drogi na odcinku tzw. ,,ostatniej mili" w wskazanej lokalizacji.
6.2.1. 1 x Linia ISDN 30B+D - podłączona do serwera telekomunikacyjnego. Wykonawca zapewni przeniesienie numerów obecnie posiadanych przez Zamawiającego od obecnego operatora telekomunikacyjnego. Wykaz numerów do uruchomienia na linii ISDN 30B+D zakres DDI: 323246500 - 323246699, pojedyncze MSN dołączone do DDI : 323224930, 323224931, 323224932, 323224933, 323224934, 322028024, 322028025, 322028026, 322028027, 322028028, 322028029, 322028744, 322028746, 322028950, 322028951, 322028745
6.2.2. 2 linie ISDN 2B+D - podłączone do serwera telekomunikacyjnego. Wykonawca zapewni pracę w trybie gorącej rezerwy dla łącza ISDN 30B+D (z pkt. 6.2.1) z zachowaniem pełnej funkcjonalności dla ruchu przychodzącego i wychodzącego, prezentacji CLIP analogicznie jak na łączu ISDN 30B+D.
6.3. Lokalizacja - Łaziska Górne Ul. Wyrska 15a i Ul. Pszczyńska 1
6.3.1. Ul. Wyrska 15a, 2 linie analogowe: 322241529, 322241530
6.3.2. Ul. Pszczyńska 1, 2 linie analogowe: 322241531, 322260762
Wykonawca zapewni przeniesienie numerów obecnie posiadanych przez Zamawiającego od obecnego operatora telekomunikacyjnego.

Usługi serwisowe
Serwisowanie serwerów telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy określa się następująco:
? wymiana na pełnosprawne (nowe lub regenerowane) podzespołów które uległy awarii , dotyczy wszystkich podzespołów central telefonicznych wraz z aparatami systemowymi z wyjątkiem akumulatorów
? posiadanie pakietu podzespołów serwisowych na stanie serwisowym Wykonawcy w minimalnym zestawie : 1 x zasilacz, 1 x karta wyposażeni analogowych, 1 x karta wyposażeni systemowych, 1 x karta portów ISDN30B+D
? zmiany w konfiguracji na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego
? pomoc telefoniczna w obsłudze użytkowej
? zmiany w konfiguracji systemu taryfikacyjnego
? podjęcie działań serwisowych przy zgłoszonej awarii do 2h
? przybycie na miejsce zgłoszenia awarii maksymalnie do 4 godzin od zgłoszenia awarii,
? usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 24 godzin od momentu przybycia na miejsce awarii,
? 1 raz na 12 miesięcy wykonanie badania wyznaczenia rzeczywistej pojemności dwóch zestawów baterii 48V zasilania awaryjnego dla systemu telekomunikacyjnego na Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara" w Mikołowie na Ul. Podleskiej 72 zgodnie z normą PN-EN 60896-21 (Baterie ołowiane stacjonarne Część 21: Typy wyposażone w zawory: Metody badań). Badanie przeprowadzone przez osoby i przyrządy posiadające stosowne uprawnienia zgodne z wymaganiami WUG ( Wyższego Urzędu Górniczego) dla zakładów górniczych.
? w każdym przypadku wystąpienia awarii należy zapewnić działanie systemu w systemie awaryjnym umożliwiające ciągłość pracy Zamawiającego,
? Wykonawca musi dysponować pełną obsługą serwera przez modem telefoniczny i sieć IP do zdalnego nadzoru i administracji (Zamawiający udostępni w tym celu Wykonawcy łącze IP).
? Wykonawca zapewnia bezpośredni telefoniczny dostęp do służb serwisujących pod wskazanymi przez siebie numerami telefonów niebędącymi infoliniami.
- min. co 6 miesięcy Wykonawca dokona przeglądu technicznego całego systemu telekomunikacyjnego zakończonego podpisanym protokołem.
Wymienione wyżej usługi wraz z podzespołami serwisowymi powinny zostać przez Wykonawcę skalkulowane ryczałtowo w ramach świadczenia ,,Usług serwisowych"

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę wstępną według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 17.11.2023r. do godz. 1200.
2. Ofertę wstępną można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
mail: phachula@gig.eu

Wymagania:
III. Sposób przygotowania oferty wstępnej
1. Ofertę wstępną należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Do oferty wstępnej należy dołączyć wypełniony formularz wyceny - Załącznik nr 3, który stanowi faktyczne wyliczenie wartości oferty oraz załącznik nr 2.
3. Przyjęte w formularzu ceny jednostkowe muszą zawierać całkowity koszt usługi.

IV. Warunki płatności
Podstawą dla rozliczenia stron, będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę.
Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną wstępną ofertą.

Kontakt:
V. Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Marek Mańka tel. 32/ 259 25 31, e-mail: m.manka@gig.eu
Piotr Hachuła tel. 032/ 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.