Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
323z dziś
5234z ostatnich 7 dni
21640z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Remont zewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont zewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 277 35 00, fax 22 277 35 67
wawer.zgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 277 35 00, f
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r, którego przedmiotem jest: remont zewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy Ul. Korkowej 119/123 w Warszawie, polegający na wymianie części instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz doposażeniu instalacji w dodatkowe obwody oraz zabezpieczenia w celu montażu szlabanu na bramie wjazdowej.

Dokument nr: NZ/761/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2023 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 25.

Specyfikacja:
Rozliczenie robót - kosztorysowe.
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 - parter lub na stronie internetowej: www.zgn-wawer.pl oraz www.zgnwawer.bip.um.warszawa.pl.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego na dzienniku podawczym przy Ul. Trakt Lubelski 353.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dysponują osobą lub osobami, które:
o posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV - SEP E i D.
3. Na wykonane roboty udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
4. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń działający zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wymagana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż 100 000,00 zł
5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - (Załącznik nr 4).
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %

Do oferty należy załączyć: formularz ofertowy (załącznik nr 2), kosztorys ofertowy (załącznik nr 1), wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie dot. dysponowania osobą/osobami, które posiadają stosowne uprawnienia SEP E i D (załącznik nr 3), kopię uprawnień SEP E i D; kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 4).

Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z art. 70 par. 3 Kodeksu Cywilnego prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.