Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup opraw oświetleniowych, programatorów, stateczników i elektrycznego osprzętu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup opraw oświetleniowych, programatorów, stateczników i elektrycznego osprzętu instalacyjnego

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 735 1882
Ewa.Sek@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/79829/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 735 1882
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup opraw oświetleniowych, programatorów, stateczników i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest Zakup opraw oświetleniowych, programatorów, stateczników i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) / w Formularzu RFX.
2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego.
3. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
6. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt 17.9.2. SWZ.
7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
9. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w SWZ.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym RFX dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/08948/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
20-11-2023 10:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/79829/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
20-11-2023 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Zgodnie z pkt. 3.2. SWZ.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7.2. SWZ.
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z pkt. 14.5. SWZ.
5. Miejsce złożenia oferty: zgodnie z pkt. 12.1. SWZ.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Ewa Sęk-Wojtysiak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Ewa.Sek@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 735 1882

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.