Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
240z dziś
5152z ostatnich 7 dni
21557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa obrotowych krzeseł biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa obrotowych krzeseł biurowych

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Poddębice
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
powiat: poddębicki
tel. 43 87-10-702
gmina@poddebice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Poddębice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 43 87-10-702
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).

Gmina Poddębice zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę nowych obrotowych krzeseł biurowych w ilości 20 szt.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Charakterystyka krzeseł:
1. kolor czarny,
2. materiał: tkaninowe siedzisko i siatkowe oparcie,
3. nylonowy zagłówek wykonany na stałe,
4. plastikowa podpórka lędźwiowa zamontowana na stałe,
5. regulowane podłokietniki,
6. mechanizm tłokowy z siedziskiem regulowanym- 3 poziomy blokady,
7. krzyżak wykonany z wytrzymałego stopu aluminium,
8. nośność do 130 kg.

Wymiary krzesła:
- wysokość całkowita 116-126 cm
- wysokość siedziska 41-51 cm
- głębokość siedziska 51 cm
- szerokość siedziska 50 cm
- wysokość oparcia 75 cm,
- wysokość podłokietników nad siedziskiem 15-25 cm

Dokument nr: OR.2710.39.2023

Składanie ofert:
IV. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty, kurierem lub osobiście na adres Urząd Miejski w Poddębicach, Ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice pok. 8 na parterze do dnia
17 listopada 2023 r. do godz. 12:00 w kopercie z dopiskiem ,,Oferta na zakup krzeseł".
Na kopercie należy również umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy.
2. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej na adres gmina@poddebice.pl oraz faxem
na numer (43) 87 10 771.
3. Powyższe oferty wraz z załącznikami winny zawierać pieczątkę i podpis Dostawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Dostawcy.
4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i miejsce dostarczenia zamówienia:
1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego do dnia 30 listopada 2023r.
2. Miejsce dostawy zamówienia: Urząd Miejski w Poddębicach, Ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice.

Wymagania:
V. Ocena ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100% całego zamówienia z podatkiem VAT.
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie, w walucie polskiej - do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
opisanego w zapytaniu ofertowym niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowania.

VIII. Warunki płatności:
1. Zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Dostawcy.
2. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktura powinna zawierać:
Nabywcę, którym jest Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 8281355100 oraz Odbiorcę, którym jest Urząd Miejski w Poddębicach.

IX. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia i wyjaśnienia ofert. Oferta
cenowa nie spełniająca wymagań określonych w zapytaniu do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł biurowych obarczona jakimkolwiek błędem oraz posiadająca błędy
rachunkowe zostanie odrzucona.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Kontakt:
X. Osoby uprawnione do kontaktu:
Małgorzata Dąbrowska - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200
Poddębice, tel. 43 8710771, e-mail: m.dabrowska@poddebice.pl, w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy urzędu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.