Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5578z ostatnich 7 dni
23938z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 52/2
18-300 Zambrów
powiat: zambrowski
tel. 86 271 34 89
copow@powiatzambrowski.com
Województwo: podlaskie
Miasto: Zambrów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 86 271 34 89
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie reprezentowane przez dyrektora: Marka Dąbrowskiego, działające w imieniu Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym bez zastosowania ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie:
- Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zambrowie.
Zakres inwestycji:
- wykonanie otworów technologicznych w stropodachu w celu aplikacji materiału izolacyjnego
- sprawdzenie stanu technicznego, stanu wentylacji stropodachu oraz wyprowadzenie wylotów wentylacji ponad warstwę materiału termoizolacyjnego
- ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania wełny mineralnej o grubości 25 cm
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Zambrowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z uwagi na fakt, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków.
Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować:
- dokumentację projektową wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, uzgodnienie z konserwatorem zabytków
- projekt architektoniczno - budowlany
- projekt techniczny
- przedmiar i kosztorys inwestorski
1.1 Cena oferowana za wykonanie dokumentacji powinna zawierać koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich zgód, opinii niezbędnych do realizacji inwestycji, uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę.
1.2 Kompletna dokumentacja projektowa ze wszystkimi opracowaniami do zadania powinna być wykonana w formie papierowej oraz zamieszczone na nośniku elektronicznym, w tym kosztorysy i przedmiary powinny być dołączone w formie edytowalnej.
2. Zamawiający przedstawia poniżej harmonogram prac projektowych:
Wykonawca przystępując do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej powinien wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności mające wpływ na realizację zadania, w tym realny czas uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji itd.

Dokument nr: 1/COPOW/2023

Składanie ofert:
3. Sposób złożenia oferty:
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2023r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Siedziby Zamawiającego na adres:
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie Ul. Aleja Wojska Polskiego 52/2, 18 - 300 Zambrów;
5) Zamawiający dopuszcza się złożenie skanu oferty jako dokumentu elektronicznego na adres mailowy: copow@powiatzambrowski.com

Wymagania:
2) Ofertę należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzeć własnoręcznym podpisem;
3) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zaproszeniu dokumenty;
4) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego, a nie datę jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską;
4. Warunki dodatkowe: Wykonawca składający ofertę musi posiadać uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania.
5. Kryteria oceny ofert: cena 100%. Cena oferty zostanie określona zgodnie z ,,Formularzem ofertowym" i będzie wykorzystana do oceny ofert.

Kontakt:
6. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Marek Dąbrowski, tel. 86 271 34 89, copow@powiatzambrowski.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.