Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
788z dziś
5548z ostatnich 7 dni
23908z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont wejścia zewnętrznego do zaplecza sali gimnastycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont wejścia zewnętrznego do zaplecza sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. (91) 321 31 93 fax (91) 321 59 95
wiz@um.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 321 31 93
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. remontu wejścia zewnętrznego do zaplecza sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego przy Ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania): szczegółowy zakres robót jest określony w załączniku nr 1.

CPV: 45262600-7

Dokument nr: WIZ.271.2.115.2023

Otwarcie ofert: 8. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 20.11.2023 r., godz.14.00, w pok. nr 1.9, Ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.

Składanie ofert:
c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl
d) termin złożenia oferty: do dnia 20.11.2023 r. godz. 10.00;

Miejsce i termin realizacji:
5. Data realizacji zamówienia: 18.12.2023 r. dni od daty podpisania umowy/zlecenia.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert:
a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
b) za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
6. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 36 miesięcy.
7. Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
9. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
10. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania robót/usługi.

Kontakt:
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
wiz@um.swinoujście.pl, lkozlowski@um.swinoujście.pl, tel. 91 3278675.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.