Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
708z dziś
5468z ostatnich 7 dni
23828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont/przebudowa systemu oświetlenia zapasowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont/przebudowa systemu oświetlenia zapasowego

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. (91) 321 31 93, fax (91) 321 59 95, tel. 91 3278675.
wiz@um.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 321 31 93,
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot.: remontu/przebudowy systemu oświetlenia zapasowego w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Ul. Basztowej 11 w Świnoujściu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania): szczegółowy zakres robót obejmujący oświetlenie zapasowe jest określony w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 45312100-8

Dokument nr: WIZ.271.2.116.2023

Otwarcie ofert: 9. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 20.11.2023 r., godz.14.00, w pok. nr 1.9, Ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.

Składanie ofert:
8. Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl
d) termin złożenia oferty: do dnia 20.11.2023 r. godz. 10.00;
e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
6. Data realizacji zamówienia: do dnia 18.12.2023 r.

Wymagania:
7. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 36 miesięcy.

10. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
11. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

Uwagi:
5. Kryteria oceny ofert:
a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
b) za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu.

Kontakt:
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
wiz@um.swinoujscie.pl, lkozlowski@um.swinoujście.pl, tel. 91 3278675.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.