Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
323z dziś
5234z ostatnich 7 dni
21640z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Rozbudowa systemu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa systemu

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
powiat: Opole
tel. 77 45 24 125
bou@opole.uw.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 45 24 125
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa systemu CCTV oraz systemu SWiN w pomieszczeniu portierni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, przy Ul. Piastowskiej 14.
I. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):
Zakres zamówienia dotyczący wykonania przedmiotu zamówienia został opisany w Projekcie wykonawczym pn: ,,Rozbudowa systemu CCTV oraz systemu SWiN w pomieszczeniu portierni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu", sporządzonym przez firmę RK Projekt, Rafał Królikowski, Ul. Lekcyjna 95, 51-169 Wrocław - załącznik nr 2, w wyłączeniem pkt 3.7, obejmującego montaż wideodomofonu IP.

Dokument nr: BOU.VI.2500.11.2023

Składanie ofert:
VII. Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bou@opole.uw.gov.pl w terminie do dnia 20.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dołącza dodatkowo przedmiar robót, który stanowi jedynie element dodatkowy, a nie podstawowy do wyceny oferty.
III. Wymagany termin gwarancji: 36 miesięcy.
IV. Podstawy wykluczenia wykonawcy:
Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
1. dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi stosowne kwalifikacje, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 robotę związaną z montażem dotyczącymi wykonania monitoringu wizyjnego CCTV lub systemów SWiN, o wartości co najmniej 25 000 zł.
VI. Wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści formularza ofertowego.
VI. Zawartość oferty:
Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
VIII. Kryteria oceny ofert:
Cena - waga 100 %
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy którego oferta:
1. odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu,
2. została najwyżej oceniona z zastosowaniem wskazanego kryterium oceny ofert.
X. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy.
XI. Udzielenie zamówienia:
Udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie umowy, stanowiącej zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
XII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.