Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie prac remontowych budowlano-konserwatorskich pomnika nagrobnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych budowlano-konserwatorskich pomnika nagrobnego

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE w Policach Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Tanowska 8
72-010 Police
powiat: policki
tel. (91) 43-28-100, fax (91) 317-89-00, tel. 91-42-47-996
kancelaria@policki.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Police
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 43-28-100,
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac remontowych budowlano-konserwatorskich pomnika nagrobnego Jürgena Berndta von Ramin znajdującego się na cmentarzu przykościelnym, na nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 4/2, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Stolec, gmina Dobra.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac remontowych budowlano-konserwatorskich pomnika nagrobnego Jürgena Berndta von Ramin w Stolcu:
1. elementy rzeźby do renowacji na podstawie Programu Prac Konserwatorskich;
2. oczyszczenie zachowanych elementów z nalotów, porostów mchu i wszelkich zabrudzeń;
3. uzupełnienie ubytków;
4. uzupełnienie spoin;
5. renowacja i zabezpieczenie skorodowanych dekoracyjnych elementów kamiennych i metalowych;
6. remont, uszczelnienie i wzmocnienie istniejącego fundamentu;
7. odtworzenie w ramach prac renowacyjno-konserwatorskich brakujących elementów z kamienia;
8. remont i częściowe utwardzenie terenu wokół obiektu.
Identyfikacja obiektu:
Obiekt: pomnik nagrobny Jurgena Berndta von Ramin
Czas powstania: po 1792 r.
Zakres ochrony konserwatorskiej: wpis do rejestru zabytków ruchomych województwa zachodniopomorskiego - pod nr A-507 z dnia 16.05.2000 r.
Materiał: piaskowiec, grupa rzeźbiarska składająca się z bloków, wykutych ręcznie w kamieniu oraz płyt okładzinowych.
Wymiary: wysokość pomnika około 435 cm, z podstawą 492 cm.
Opis obiektu:
Pomnik nagrobny Jurgena Berndta von Ramin znajduje się na cmentarzu przykościelnym w Stolcu, gmina Dobra. Obiekt powstał po 1792 r. Wykonany z piaskowca. Składa się z dwustopniowej podstawy, cokołu i obelisku. Podstawa na rzucie kwadratu, cokół od lica ozdobiony girlandą. Na cokole obelisk i tablica z napisem: Hier ruhet/Jurgen Berndt von Ramin/In der Bluthe der Jahre (Wird der lie) benden Gattin (sowie s)e iner einzigen Tochter/Die inden Verlust noch nich fuhlt/entrissen/. Von Allen geliebt/Bedurfte sie(n)
2
Andenken keines Monuments/Seine Gattin W.J.A Ramin/ Geborene Grafin Hacke/errchte ihm dieses/(um) Iren Schmerz zu tauschen/ als...m sie fur ihn......./.....as thun.....
Tablice flankują dwie figury: z prawej strony wspiera się na niej anioł zakrywający oczy w geście żałoby; w drugiej ręce trzyma wstęgę. Odziany jest w lekką antyczną szatę. Z lewej strony tablicy putto, jedną ręką wskazującą na napis, drugą trzyma za głowę konika. Nad tablicą, w górnej części obelisku, w wieńcu profilowe przedstawienie głowy, prawdopodobnie zmarłego. Pod tablicą znajduje się róg, leżący na zwiniętym płaszczu /?/ Pozostałe ściany obelisku gładkie. Po prawej stronie obeliski, w górnej partii napis do odczytania po usunięciu nawarstwień.
Materiał i technika wykonania:
Pomnik wykonany jest z bloków drobnoporowatego piaskowca kwarcowego, w kolorze kremowym, z żelazistymi wtrętami oraz piaskowca w kolorze jasno szarym, przy pomocy technik rzeźbiarskich i kamieniarskich.
Stan zachowania i przyczyny zniszczeń:
Pomnik usytuowany na cmentarzu przykościelnym, na szczycie wzniesienia. W bliskim otoczeniu rosną drzewa, które w okresie wegetacji powodują zacienienie pomnika, przez co kamień ulega zawilgoceniu. Takie warunki sprzyjają rozwojowi grzybów, glonów. Powierzchnia kamienia pokryta nalotem biologicznym w postaci glonów i mchów. W miejscach występowania biologicznego nalotu kamień przebarwiony na zielono. Miejscami obiekt pokryty zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Miejscami rdzawe przebarwienia kamienia po stalowych, skorodowanych mocujących kotwach. W grupie rzeźbiarskiej występują liczne ubytki: utrącona została głowa i przednie nogi konia, dwa palce prawej ręki i lewa dłoń putta, lewa stopa i częściowo fragment nogi i prawe skrzydło anioła oraz ubytki w szacie. Napisy na pomniku częściowo zatarte.
Od tyłu pomnika osunięciu i uszkodzeniu uległy dwie płyty, które leżą bezpośrednio na ziemi, na tyłach obiektu. Uszkodzeniu, osunięciu, poluzowaniu uległy elementy kamienne schodkowej podstawy pomnika.
Głównym czynnikiem, który spowodował zniszczenia kamienia jest woda spływająca ze spadku terenu, wnikająca w głąb cegły i kamienia. W kapilarach materiałów w okresie zimowym następuje zwiększenie objętości wody, która spowodowała rozsadzenie, wypłukiwanie i zasolenie materiałów zastosowanych w obiekcie. Roślinność rosnąca w bliskim otoczeniu obiektu spowodowała zawilgocenie i porastanie przez mikroorganizmy.
Oczekiwane efekty prac:
Pomnik nagrobnego Jurgena Berndta von Ramin jest cennym dziełem o walorach artystycznych. Stan zachowania obiektu jest zły. Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji całego pomnika. Przeprowadzenie planowanych prac przyczyni się do przywrócenia właściwości technicznych oraz walorów estetycznych obiektu. Konieczne jest zatrzymanie przyczyn powstałych zniszczeń i zabezpieczenie obiektu przed dalszym rozwijaniem się procesów niszczących.
Przed przystąpieniem do prac należy uporządkować teren wokół pomnika tj. oczyścić go z nisko porastającej wokół roślinności i rosnących w pobliżu samosiejek.
3
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac:
I. Wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytku przed rozpoczęciem prac.
II. Zabezpieczenie leżących elementów pomnika - położenie ich na legarach.
III. Naprawa fundamentu:
1. Odsłonięcie fundamentu wokół pomnika.
2. Osuszenie odsłoniętej ściany ceglanej/przez okres minimum kilku tygodniu/.
3. Oczyszczenie powierzchni fundamentu z ziemi, roślinności metodą mechaniczną
4. Przemurowanie zniszczeń nową cegłą na zaprawie np.: Trass Mőrtel firmy Optolith oraz nadbudowanie kamienia w miejscach ubytków na zaprawie np. TrassNaturstein firmy Optolith.
5. Wykonanie na powierzchni muru/w pionie i poziomie/wyprawy tynkarskiej wapienno-trassowej np. zaprawa RenoPutz firmy Optolith.
6. Wykonanie izolacji pionowej/od podstawy fundamentu do podstawy obiektu/ np. przeciwwodną, masa uszczelniająca Superfleks D-1 firmy Weber.
7. Wykonanie izolacji pod częścią kamienną w partiach odbudowanych np. przeciwwodna masą uszczelniającą Superfleks D-1 firmy Weber.
8. Wykonanie izolacji poziomej pod częścią kamienną w partiach odbudowanych np. przeciwwodną masą uszczelniającą Superfleks D-1 firmy Weber.
Naprawa podstawy:
1. Demontaż okładzin kamiennych na dwustopniowej podstawie/demontując należy oznaczyć poszczególne elementy od tyłu/ułożyć na legarach/.
2. Usunięcie zdezintegrowanych cegieł.
3. Przemurowanie ceglanego postumentu w miejscach zniszczeń nową cegłą na zaprawie wapienno - trasowej do murowania np. firmy Optolith.
4. Dezynfekcja kamienia, mechaniczne usunięcie większych skupisk glonów a następnie likwidacja zarodników metodą chemiczną przy użyciu środka grzybobójczego np. BFA firmy Remmers metodą natryskową i pozostawienie na obiekcie 2 dni
5. Umycie kamienia przy pomocy myjki wysokociśnieniowej, ciśnienie wody w zakresie 50-100 bar lub pary przegrzanej z ręcznym doczyszczeniem kamieniami ściernymi, w razie konieczności zastosowania np. 2%, wodny roztwór HF.
6. Montaż elementów kamiennych na zaprawę do murowania np. TrassNaturstein Mortel firmy Optolith.
7. Uzupełnienie brakujących płyt kamieniem zbliżonym kolorem i strukturą do oryginalnego, montaż na zaprawę j.w.
8. Uzupełnienie drobnych ubytków kamienia na bazie zapraw mineralnych np. NSR Optolith lub Restauriermortel firmy Remmers. Większe ubytki zbrojone prętami nierdzewnymi wklejonymi na żywicę epoksydową Epidian 5.
9. Spoinowanie elementów zaprawą mineralną z trasem pod kolor kamienia np. TrassFuge firmy Optolith.
10. Hydrofobizacja kamienia preparatem na bazie związków krzemoorganicznych w rozpuszczalniku organicznym np. firmy Optolith lub Funcosil SNL firmy Remmers.
4
Naprawa ceglano-kamiennego trzonu:
1. Przemurowanie zniszczonego fragmentu ceglanego trzonu w miejscach ubytków nową cegłą na zaprawie wapienno-trasowej do murowania np. Trass Mortel firmy Optolith.
2. Uzupełnienie spoin zaprawą mineralną z trasem np. TrassFuge firmy Optolith.
Konserwacja kamienia w partii elementów rzeźbionych i płyt okładzinowych:
1. Dezynfekcja kamienia. Mechaniczne usunięcie większych skupisk glonów a następnie likwidacja zarodników metodą chemiczną przy użyciu środka grzybobójczego np. BFA firmy Remmers. Naniesienia preparatu metodą natryskową i pozostawienie na obiekcie przez 2 dni.
2. Umycie kamienia przy pomocy myjki wysokociśnieniowej, ciśnienie wody w zakresie 50-100 bar lub pary przegrzanej z ręcznym doczyszczeniem kamieniami ściernymi, w razie konieczności zastosowania np. 2%, wodny roztwór HF.
3. Usunięcie zacieków farby np. preparatem Scansol lub równoważnym.
4. W przypadku stwierdzenia miejscowego osłabienia struktury kamienia, wzmocnienie preparatem - Funcosil KSE 300 fimy Remmers /zapewnienie podwyższonej wilgotności po aplikacji preparatu przez okres około czterech tygodni/.
5. Założenie okładu odsalającego z ligniny i wody destylowanej /metodą wymuszonej migracji do rozszerzonego środowiska/. Badania wykazały bardzo małe zasolenie kamienia, dlatego wystarczy 1x położenie okładu.
6. Klejenie pęknięć kamienia przy pomocy żywicy iniekcyjnej Injektionsharz 100 firmy Remmers.
7. Klejenie uszkodzonych płyt okładzinowych żywicą epoksydową, dodatkowo zamocowanie nierdzewnych bolców.
8. Montaż elementów okładzinowych na nierdzewne kotwy i zaprawę o murowania kamienia np. TrassNaturstein Mortel firmy Optolith.
9. Uzupełnienie brakujących płyt kamieniem zbliżonym kolorem i strukturą do oryginalnego, montaż na zaparwę j.w.
10. Uzupełnienie drobnych ubytków kamienia na bazie zapraw mineralnych np. NSR Optolith lub Restauriermortel firmy Remmers. Większe ubytki zbrojone prętami nierdzewnymi wklejonymi na żywicę epoksydową Epidian 5.
11. Spoinowanie elementów zaprawą mineralną z trasem pod kolor kamienia np. TrassFuge firmy Optolith.
12. Hydrofobizacja kamienia preparatem na bazie związków krzemoorganicznych w rozpuszczalniku organicznym np. firmy Optolith lub Funcosil SNL firmy Remmers.
Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej:
Dokumentacja - część opisowa i fotograficzna z przebiegu prac.
Rekonstrukcja brakujących elementów:
A. wariant I - wykonanie rekonstrukcji rzeźbiarskiej w glinie /do akceptacji komisji konserwatorskiej/, na tej podstawie wykucie elementów w kamieniu dobranym do oryginału / kolor, uziarnienie/, montaż na bolce nierdzewne i żywicę epoksydową.
B. Wariant II - wykonanie rekonstrukcji rzeźbiarskiej w glinie /do akceptacji komisji konserwatorskiej/, wykonanie formy silikonowej, zrekonstruowanie elementów w sztucznym
kamieniu na bazie kruszywa, pigmentów, żywicy poliuretanowej lub akrylowej, montaż na bolce nierdzewne i żywicę epoksydową.

Dokument nr: GN.1713.1.2020.MS

Składanie ofert:
Ofertę cenową w celu rozeznania rynku proszę złożyć do dnia 20 listopada 2023 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy Ul. Tanowskiej 8 (pokój nr 23, parter) lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@policki.pl, bądź e-PUAP-em na adres Starostwa Powiatowego w Policach.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce przechowywania, lokalizacja: cmentarz przykościelny Stolcu, działką nr 4/2, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Stolec, gmina Dobra.

Wymagania:
Wymagania dodatkowe:
Kwalifikacje zawodowe:
1. Osoba posiadająca udokumentowane minimum 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy realizacji robót ogólnobudowlanych bezpośrednio powiązanych z konserwatorskimi;
2. Osoba posiadająca wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury, która odbyła po ukończeniu studiów udokumentowaną co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
Ponadto, szczegółowe prace remontowe winny zostać wykonane w zakresie i na podstawie PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego na prośbę zainteresowanego oferenta. W ofercie cenowej należy podać: nazwę i adres wykonawcy, cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi, termin realizacji ww. prac oraz okres gwarancji na jaki zostanie ona udzielona.
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej na realizację usługi polegającej na wykonaniu prac remontowych budowlano-konserwatorskich pomnika nagrobnego Jürgena Berndta von Ramin, znajdującego się na cmentarzu przykościelnym, na nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 4/2, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Stolec, gmina Dobra.
Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 pokój nr 127, tel. 91-42-47-996, e-mail schmidt@policki.pl. Sprawę prowadzi Małgorzata Schmidt.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.