Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na projektowanym placu zabaw

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na projektowanym placu zabaw

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
powiat: kamieński
telefon 913821142 fax 913823978, tel. 91 38 20 982
d.duda@kamienpomorski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kamień Pomorski
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 913821142 fa
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Zapraszamy do złożenia ofert na:
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jarszewie, Jarszewo 32, dz. nr 108
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na projektowanym placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jarszewie wg projektu budowlanego załączonego do zapytania ofertowego.
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe:
1) Linarium klepsydra 1 szt.
Wymiary: średnica ok. 2,00 m
wysokość ok. 2,50 m
Dane materiałowo - konstrukcyjne:
- słup konstrukcyjny ocynkowany, malowany proszkowo.
- liny z rdzeniem polipropylenowym w oplocie stalowym fi min. 16 mm2
- obręcz kwasoodporna, pozostałe łączniki, tulejki, kausze z materiału odpornego na warunki atmosferyczne.
2) Huśtawka potrójna metalowa - 1 szt.
Wymiary: długość min. 5,50 m.
szerokość min. 1,50 m.
wysokość min. 2,00 m
Dane materiałowo - konstrukcyjne:
- konstrukcja wykonana z profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo
- łańcuchy ogniowo ocynkowane
- 2 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym
- bocianie gniazdo - 1 szt.
3) Huśtawka ważka metalowa - 1 szt.
Wymiary: długość min. 2,80 m.
szerokość min. 0,5 m.
wysokość min. 0,6 m.
Dane materiałowo - konstrukcyjne:
- konstrukcja wykonana z profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo
- siedziska wykonane z płyty HDPE lub sklejki wodoodpornej
- na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące.
4) Trampolina - 3 szt.
Wymiary: długość - min 1,50 m.
szerokość - min. 1,50 m
Dane materiałowo - konstrukcyjne:
- mata wykonana z materiału antypoślizgowego
- metalowe części urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie.
5) Zestaw zabawowy
Wymiary: długość min. 7,00 m.
szerokość min. 3,80 m.
wysokość min 2,50 m
Dane materiałowo - konstrukcyjne:
- konstrukcja nośna min. 0,6 x 0,6 m. wykonana z profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo. Farba odporna na działanie UV o dużej odporności na ścieranie.
- zabezpieczenia, daszki, osłony wykonane z płyty HDPE
- ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi, malowanymi proszkowo.
Skład zestawu min.
Wieża z dachem dwuspadowym - 2 szt.
Wieża bez dachu - 2 szt.
Ślizg - 2 szt.
Rura strażacka - 1 szt.
Ścianka wspinaczkowa 2 szt.
Pomost linowy 1 szt.
Pomost stały - 1 szt.
Balkonik - 1 szt.
6) Karuzela tarczowa z siedziskami
Wymiary: średnica min 1,50 m.
wysokość min. 0,8 m
Dane materiałowo - konstrukcyjne:
- Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej lub płyty HDPE
- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.
- podest karuzeli z blachy ryflowanej

4. Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty lub deklarację zgodności z normami serii PN EN1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Certyfikaty/deklaracje Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Wszystkie elementy urządzeń zabawowych winny być odporne na warunki atmosferyczne a śruby i łączniki zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i nie mogą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników placów zabaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę na teren placu zabaw. Wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie. Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).

Dokument nr: OK.7021.6.2023.DD

Otwarcie ofert: 15. Data otwarcia/rozpatrzenia ofert: dnia 20.11.2023 r. godz.: 14.30

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 20.11.2023 r. do godz. 14.00. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, Ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski lub przesłać w formie elektronicznej na adres: d.duda@kamienpomorski.pl lub um@kamienpomorski.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. Data realizacji zamówienia: do dnia 05.12.2023 r.

Wymagania:
7. Wykonawca na czas wykonywania robót odpowiednio zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich.
8. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): minimum 36 miesiące.
10. Warunki udziału w postepowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
11. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
12. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 699)
13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór budowy i ochronę mienia, realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych, utrudnienia związane z realizacją zadania.
14. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena (100%).
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania oferowanej ceny za rażąco niską w stosunku do wartości i zakresu zamówienia, a tym samym prawo pominięcia takiej oferty przy wyborze Wykonawcy.
17. Warunki płatności: zgodnie z umową stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.
18. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 7).
19. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi integralną część umowy - załącznik nr 2
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żądnego Wykonawcy. Od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru Wykonawcy, nie przysługują środki odwoławcze.

Kontakt:
Dane do kontaktu: Dariusz Duda tel. 91 38 20 982, d.duda@kamienpomorski.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.