Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont pokrycia dachowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2023-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych
ul. Piastowska 2
66-620 Gubin
powiat: krośnieński (odrzański)
tel. 068 / 455-81-93, 068 / 455-82-23
Województwo: lubuskie
Miasto: Gubin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 068 / 455-81-93
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont pokrycia dachowego budynku położonego w Gubinie przy Ul. Kosynierów 66"
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego w Gubinie przy Ul. Kosynierów 66 (powierzchnia dachu ok. 160,00 m2);
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego,
- rozebranie łacenia dachu,
- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, rur spustowych, rynien itp.,
- przemurowanie kominów oraz murów ogniowych, tynkowanie nowych koron,
- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wstępnego krycia,
- łacenie połaci dachowej łatami drewnianymi pod dachówkę,
- pokrycie dachu dachówką zakładkową - dachówka betonowa, osadzenie wyłazów i ław kominiarskich, pokrycie kalenic gąsiorami, kolor dachówki, gąsiorów - odtworzenie istniejącego,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, rynny, rury spustowe, mury ogniowe, okapy, kołnierze, gzymsy, itp.,
- ocieplenie części mieszkalnej wełną mineralną,
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania na koszt własny wizji lokalnej w celu dokonania i weryfikacji pomiarów pokryć dachowych, celem prawidłowego sporządzenia oferty.

Przedstawiona oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z robocizną, materiałami, utylizacją odpadów oraz transportem do miejsca lokalizacji.
Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Roboty budowlane odbywać się będą w zamieszkałych budynkach. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.
Gwarancja - 36 miesięcy na wykonane zadanie.

Składanie ofert:
Ofertę wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanym projektem umowy składać należy w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2023r. do godz. 9.00 w siedzibie MZUK w Gubinie przy Ul. Piastowskiej 2 tel. 68 455 81 93.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 22.12.2023r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie klasyczne , którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
Termin płatności - 7 dni od daty otrzymania faktury, której podstawą będzie podpisany protokół odbioru robót.
4. Opis wymagań:
O wykonanie niniejszego zadania mogą się starać Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:

a) posiadają minimum 3 pracowników, zdolnych do wykonania niniejszego zadania.
b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
d) wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.
e) wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych dekarskich o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda , w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia zapytania, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
f) wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równa co najmniej 50 000 zł.
Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania.
5. Wykaz dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 4.
b) podpisany projekt umowy.
Termin związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
b) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.

9. Informacje dodatkowe:
a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.