Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
377z dziś
5288z ostatnich 7 dni
21694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie altany

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie altany

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
powiat: kłobucki
Telefon: +48 (34) 317-02-45 Fax: +48 (34) 317-02-15
Województwo: śląskie
Miasto: Wręczyca Wielka
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 (34) 31
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie altany w miejscowości Grodzisko". Inwestycja
realizowana jest z funduszu sołeckiego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie altany w miejscowości Grodzisko
Szczegółowy zakres robót:
Wiata ma być wykonana zgodnie z rysunkiem technicznym.
Pokrycie z blachy trapezowej RAL 8017 mat na łatach lub deskowanie pełne na pióro-wpust pokryte
gontem bitumicznym. Okap orynnowany. Drewno zaimpregnowane i pomalowane, kolor naturalny
lub zbliżony do teak. Zakotwienie przez złącza stalowe kotwione do fundamentu poprzez klejenie.
W załączeniu rysunek techniczny według którego należy wykonać przedmiot zamówienia.

CPV: 45211320-8

Dokument nr: SZ.7013.27.2023

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia:
Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2023r. do godz. 12:00 za pośrednictwem strony internetowej pod
adresem https://gwwreczycawielka.e-zp.finn.pl/procurements

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji
Zamówienie będzie realizowane do dnia 20.12.2023r.

Wymagania:
Do oferty należy dołączyć dane techniczne proponowanych altan wraz z rysunkami poglądowymi.
2. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa jako ryczałt za całość wykonania przedmiotu
zamówienia, w której Zamawiający wprowadzi zapisy dotyczące kar umownych:
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
- za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia 1 %
wynagrodzenia umownego.
Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy automatycznie bez uzyskiwania jego
zgody.
3. Termin płatności do 14 dni.
4. Gwarancja 24 miesiące
IV. Kryteria oceny oferty:
Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium - cena 100%.V. Wykluczenia z postępowania
Wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
Uwaga: oferty złożone w innej od ww. formy będą podlegały odrzuceniu.
Dopuszczalna forma dokumentów: skan z własnoręcznym podpisem lub dokument opatrzony
podpisem elektronicznym.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.