Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (25) 755-84-07
bou@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (25) 755-84-07
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla nieruchomości położonej w Siedlcach przy Ul. Piłsudskiego 38.

Dokument nr: BOU-VIII.2512.67.2023

Składanie ofert:
VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 20 listopada 2023 r. do godz. 1000, drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Warunki realizacji zamówienia
1) termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane i przekazane do dnia 12 grudnia 2023 roku

Wymagania:
2) zakres świadczenia usługi
a. wykonanie w wersji papierowej i elektronicznej Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach
b. w przypadku braku informacji niezbędnych do przygotowania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej należy uzyskać je z właściwych instytucji
c. Wykonawca udzieli 12 - miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po odebraniu prac bez uwag i zastrzeżeń. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.

2) Złożenie oferty powinno zostać poprzedzone wizją lokalną po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym, w celu sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych dla prawidłowej wyceny prac, zapoznania się ze stanem istniejącym, warunkami technicznymi obiektu oraz miejscem, w którym będą wykonywane prace.

VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa,
certyfikaty oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza prawo do:
a) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty,
b) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyny,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny
d) dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Uwagi:
III. Kryteria oceny ofert
1) cena - 100%

Kontakt:
IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego w Siedlcach do kontaktów z Wykonawcami: p. Mirosława Glapa, nr tel. (25) 755-84-07, adres e-mail: mglapa@mazowieckie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.