Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1015z dziś
6549z ostatnich 7 dni
23581z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
tel. 84-6867078, fax 84-6881820, tel. (84) 686-70-79
sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 84-6867078, fax
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - Zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych ZDP w Biłgoraju.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg - kruszywo łamane 0/31,5 w ilości 200 ton.
2. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz rozładunek w obwodach drogowych zgodnie z poniższym opisem:
Lp. Miejsce dostawy Kruszywo 0-31,5
1 Obwód drogowy Nr 2 w Tarnogrodzie 50 ton
2 DP 2953L w m. Borowiec 50 ton
3 Obwód drogowy Nr 3 w Teodorówce 100 ton
Razem 200 ton
3. Dostawca zobowiązany jest do zachowaniem wymogów bezpieczeństwa wobec użytkowników
dróg. Dostawca odpowiada za stan bezpieczeństwa w czasie transportu i pracy sprzętu.
4. Usługę należy zrealizować w godz.ch od 700 dol500.

Dokument nr: UD.4251.29.2023

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r. o godz. 10.20.

Składanie ofert:
VI. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną) w terminie do dnia 20.11.2023r. godz. 10.00 na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, Ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj.
e-mail: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl fax (84) 688-18-20

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 30.11.2023r.

Wymagania:
IV.WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:
1. Oferta - sporządzona na załączonym do zapytania formularzu, podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego.

Uwagi:
V. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:
Kryteria oceny ofert: Cena oferty - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Cena oferowana powinna zawierać:
1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek VAT od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),
3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktów: Maria Góralska, Artur Kowal tel. (84) 686-70-79

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.