Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2023-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
powiat: Szczecin
tel 91 43 03 500, tel. 91 430 3730
alorenc@szczecin.uw.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 91 43 03 500, te
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej* o wartości poniżej 130 tys. zł netto, której przedmiotem jest:
1.
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa fabrycznie nowego jednego agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 15 kVA oraz jednej przyczepy specjalistycznej dostosowanej do przewozu agregatu prądotwórczego dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
2.

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać osobiście lub mailowo*:
Osobiście: poprzez złożenie w pok. nr 126 (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin;
Pocztą tradycyjną na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Ul. Wały Chrobrego nr 4, 70-502 Szczecin;
Pocztą elektroniczną na adres e-mail: alorenc@szczecin.uw.gov.pl.
Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia), w terminie do dnia 20.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji: do 18.12.2023 r.

Wymagania:
Do udziału w postepowaniu dopuszcza się oferty obejmujące: całość zamówienia.
Termin i forma płatności: przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby zamawiającego.
5.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1)
Cena - 80 % (cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100)
2)
Moc ciągła - 20 % (moc badanej oferty/moc minimalna x 20)
6.
Inne warunki dotyczące realizacji zamówienia:
3)
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4)
Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego rozładunku dostarczonego przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Zamawiający odrzuci ofertę:
1)
Złożoną po terminie;
2)
Złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
3)
Niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4)
Zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5)
Jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
11.
Inne:
1)
Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki;
2)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny; W takiej sytuacji wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenie odszkodowawcze.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Starszy inspektor wojewódzki Andrzej Lorenc, tel. 91 430 3730, e-mail: alorenc@szczecin.uw.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.