Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
743z dziś
5503z ostatnich 7 dni
23863z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana istniejącego sterownika sygnalizacji świetlnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana istniejącego sterownika sygnalizacji świetlnej

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
fax +48 61 820 17 09, tel. +48 61 647 72 00, 061 6465 456
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: fax +48 61 820 17 09
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z koniecznością wymiany istniejącego sterownika sygnalizacji świetlnej typu Vialis/GTS FR-90 na przejściu dla pieszych na Ul. Kurlandzkiej w Poznaniu, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie powyższego zadania.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem oferty jest usługa awaryjnej wymiany sterownika sygnalizacji świetlnej na fabrycznie nowy na Ul. Kurlandzkiej w Poznaniu.
W ramach zadania m.in. należy dostarczyć fabrycznie nowy sterownik z osprzętem zapewniającym prawidłową realizacje programu sterowania z załączonej dokumentacji i spełniającego wymagania Zamawiającego (załącznik nr 3), dokonać demontażu ,,starego" sterownika sygnalizacji, zamontować nowy sterownik wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami.
Zamawiający nie przewiduje wymiany okablowania obiektu, sterownik musi zapewnia poprawne działanie przy obecnej instalacji elektrycznej.
Sterownik należy doposażyć w modem GPRS do transmisji danych z Centrum Sterowania Ruchem.
Załączone projekty SOR(zał. nr 1) i elektryczny (zał. nr 2) w bieżącym postępowaniu służą wyłącznie przedstawieniu najbardziej aktualnego stanu w przedmiotowej lokalizacji. Zamawiający przekaże dokumentację powykonawczą w formie papierowej z tej inwestycji Wykonawcy, który będzie realizował bieżące zadanie. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania optymalizacji sterowania w przeciągu 2 miesięcy od zakończenia realizacji zadania (odbioru końcowego).
Zamawiający wymaga minimum 48 miesięcznej gwarancji.

Dokument nr: RITS.342.27.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie i analiza ofert odbędzie się w dniu 20.11.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i numerem referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i numeru referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymiany sterownika należy dokonać w godz.ch 22:00-06:00 w jednym z dni: piątek, sobota, lub niedziela. Wyłączenie sygnalizacji nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Dzień wymiany musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wartości brutto zlecenia zgłoszonego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
3. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
4. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca przynajmniej uprawnienia do zajmowania się
dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV,
- referencje potwierdzające doświadczenie przy budowie lub utrzymaniu obiektów z drogową sygnalizacją świetlną
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
5. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Sprawę prowadzi:
Andrzej Szymanowski 061 6465 456

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.