Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
984z dziś
6519z ostatnich 7 dni
23551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kotłów centralnego ogrzewania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kotłów centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Wyszków
ul. Leśników 27
07-202 Leszczydół-Nowiny
powiat: wyszkowski
tel./fax.: +48 29 742 50 46, 538 899 030, 602 511 761
wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Leszczydół-Nowiny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.: +48 29 74
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
zapraszamy do złożenia oferty z uwzględnieniem poniższego:
2. Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA 4 kotłów centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Wyszków
(nazwa postępowania, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia może stanowić załącznik do zaproszenia do składania ofert) Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kotłów centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Wyszków, spełniające wymagania energetyczno-emisyjne 5 klasy wgedłyg normy PN-EN 303-5:2012 oraz Ecodesign:
A. Lokalizacja: Leśniczówka Knurowiec, Nowa Wieś 87, 07-210 Brańszczyk.
Kocioł kombinowany umożliwiający korzystanie z różnorodnych rodzajów paliwa zgazowujący w jednym kotle drewno oraz pellet 5 klasy generacji o mocy nie mniejszej niż 27k W na drewno i 6-20 kW na pellet wraz z dedykowanym podajnikiem pelletu dla palnika o długości 1,5m i średnicy fi 75mm, palnikiem na pellet i zbiornikiem na pellet 250I. Kocioł zbudowany z trzech umiejscowionych jedna nad drugą komór. Dwie górne służące do zgazowania drewna i pracujące jak standardowe kotły typu rozszerzonego. Trzecia najniższa komora jest wyposażona w drzwiczki z otworem na palniki automatyczne, posiadająca wnętrze wyłożone ceramiką dla uzyskania optymalnej jakości spalania. Oba systemy komór są od siebie oddzielone płaszczem wodnym i nie mają na siebie wpływu. Odprowadzenie spalin do komina z obu części jest wspólne.
Kocioł zostanie zamontowany do istniejącej instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej uzbrojonej w laddomat, bufor 900I (zbiornika akumulacji ciepła) i zasobnik c.w.u 500I obsługującej powierzchnię ok. 150 m2.
B. Lokalizacja: Podleśniczówka Dalekie, Nowa Wieś 87, 07-210 Brańszczyk.
Kocioł zgazowujący drewno 5 klasy generacji o mocy nie mniejszej niż 20 kW z walcowatą komorą załadowczą z tylnym doprowadzeniem wstępnie podgrzanego powietrza pierwotnego i wtórnego, ceramiczną dyszą spalania oraz kształtką ceramiczną w dolnej komorze spalania.
Kocioł zostanie zamontowany do istniejącej instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej uzbrojonej w laddomat, bufor 9001 (akumulacji ciepła) i zasobnik c.w.u 5001 obsługującej powierzchnię ok. 106 m2.
C. Lokalizacja: Leśniczówka Porządzie, Porządzie 140, 07-205 Rząśnik.
Kocioł zgazowujący drewno 5 klasy generacji o mocy nie mniejszej niż 20 kW z walcowatą komorą załadowczą z tylnym doprowadzeniem wstępnie podgrzanego powietrza pierwotnego i wtórnego, ceramiczną dyszą spalania oraz kształtką ceramiczną w dolnej komorze spalania.
Kocioł zostanie zamontowany do istniejącej instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej uzbrojonej w laddomat, bufor 900I (zbiornik akumulacji ciepła) i zasobnik c.w.u 500I obsługującej powierzchnię ok.116 m2.
D. Lokalizacja: Podleśniczówka Nowiny, Ochudno 113, 07-205 Rząśnik.
Kocioł zgazowujący drewno 5 klasy generacji o mocy nie mniejszej niż 20 kW z walcowatą komorą załadowczą z tylnym doprowadzeniem wstępnie podgrzanego powietrza pierwotnego i wtórnego, ceramiczną dyszą spalania oraz kształtką ceramiczną w dolnej komorze spalania.
Kocioł zostanie zamontowany do istniejącej instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej musi mieć możliwość podłączenia do instalacji uzbrojonej w laddomat i zasobnik
c.w.u 200I.
Zamawiający stawia warunek by dostarczyć kotły o nie gorszych parametrach niż kotły firmy ATMOS lub równoważne.

Dokument nr: SA.270.13.2023

Składanie ofert:
8. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty można składać do dnia 23 listopada do godz. 8:00.
9. Sposób składania ofert:
Ofertę można:
a) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Nadleśnictwo Wyszków, Ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny - koperta powinna być opisana w następujący sposób: ,,Oferta SA.270.13.2023 - nie otwierać przed godz. 8:00 w dniu 20.11.2023r.",
b) przesłać ofertę opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym na adres: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl; w tytule wiadomości należy wpisać: ,,Oferta SA.270.13.2023 - nie otwierać przed godz. 8:00 w dniu 20.11.2023r.",
c) przesłać skan w formacie PDF na adres: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl; w tytule wiadomości należy wpisać: ,,Oferta SA.270.13.2023 - nie otwierać przed godz. 8:00 w dniu 20.11.2023r.",
d) dostarczyć osobiście do siedziby nadleśnictwa na adres: Nadleśnictwo Wyszków, Ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny - zaklejona koperta powinna być opisana w następujący sposób: ,,Oferta SA.270.13.2023 - nie otwierać przed godz. 8:00 w dniu 20.11.2023r.".

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2023 r.

Wymagania:
3. Warunki, których spełnienie jest wymagane od wykonawców:
Wypełnienie druku formularza ofertowego, udzielenie gwarancji na kotły zgodnie z gwarancją producenta. Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. Oferty z gwarancją niższą niż 24 m-ce będą uznane za niespełniające

3. Warunki, których spełnienie jest wymagane od wykonawców:
Wypełnienie druku formularza ofertowego, udzielenie gwarancji na kotły zgodnie z gwarancją producenta. Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. Oferty z gwarancją niższą niż 24 m-ce będą uznane za niespełniające wymagań. Nadleśnictwo dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części od 1 do 4.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena, każda część zamówienia oceniana będzie osobno.
6. Wartość zamówienia i sposób rozliczenia:
Rozliczenie nastąpi na podstawie bezusterkowej dostawy po dokonaniu oględzin przez zamawiającego i podpisaniu dokumentu odbioru, co będzie podstawą do wystawienia faktury. Należna kwota za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wykonawca składający ofertę drogą elektroniczną jest świadom możliwości i zezwala jednocześnie na wcześniejszy wgląd do jej treści.
10. Wybór oferty
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany elektronicznie w ciągu 3 dni roboczych od dnia określonego jako termin składania ofert.
Złożone przez Wykonawcę oferta i dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniu. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia do treści oferty i złożonych dokumentów.
Zamawiający może odmówić udzjelenia zamówienia wykonawcy, którego ofertę uzna za rażąco niską i nie dającą gwarancji należytego wykonania zamówienia. Zamawiający ma prawo w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
Olga Gorczyńska 538 899 030, Marta Szredzińska, tel. 602 511 761

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.