Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont damskiej toalety

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont damskiej toalety

Data zamieszczenia: 2023-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Brynek
ul. Grabowa 3
42-690 Tworóg
powiat: tarnogórski
tel. 32 285-74-63
brynek@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tworóg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 285-74-63
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont damskiej toalety na poddaszu budynku administracyjnego Nadleśnictwa Brynek w Brynku przy Ul. Grabowej 3
ZAKRES ROBÓT I TERMIN WYKONANIA

Zakres robót obejmuje:

wymiana urządzeń sanitarnych (umywalka, ubikacja, pogrzewacz wody) wraz z konieczna wymianą i przebudową instalacji,

przebudowa ścianek działowych z płyt g-k,

wymiana drzwi wewnętrznych,

wymiana drewnianych schodów wewnętrznych,

wymiana posadzki z płytek gresowych oraz licowania ścian,

malowanie sufitu i ścian,

ułożenie boazerii z mat ,,ALEDON NATUR" oraz blatów dębowych, listew i ramki wnęki okiennej,

montaż oświetlenia.
Wszystkie roboty należy wykonać według opracowanego projektu.

Dokument nr: SA.2111.11.2023

Składanie ofert:
VII TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę prosimy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa w Brynku, Ul. Grabowa 3, lub przesłać mailem na adres brynek@katowice.lasy.gov.pl do dnia 20.11. 2023 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - nie wymaga potwierdzenia spełniania tego warunku; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - nie wymaga potwierdzenia spełniania tego warunku; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
zdolności technicznej lub zawodowej - określenie warunków:

wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zmówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zmówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Cena [zł] - 100 %

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta winna zawierać:

cenę ofertową netto i brutto,
świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wykaz wykonanych robót dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej
dane adresowe oferenta: nazwa firmy, adres, NIP, Regon, nr telefonu, e-mail
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.