Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i dostawa elementów instalacji prototypowej w skali laboratoryjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa elementów instalacji prototypowej w skali laboratoryjnej

Data zamieszczenia: 2023-01-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: VisGrana Sp. z o.o
Bursaki 14
20-150 Lublin
powiat: Lublin
660780216
gmucko@visgrana.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143483
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 660780216
Termin składania ofert: 2023-02-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
VG_E17_2022 Wykonanie i dostawa elementów instalacji prototypowej w skali laboratoryjnej.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0491/21 - Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych z możliwością wykorzystania polskich odmian roślin wysokobiałkowych

Część 1
Wykonanie i dostawa elementów instalacji prototypowej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem Zamówienia jest:
Wykonanie i dostawa elementów instalacji prototypowej w skali laboratoryjnej.
Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę elementów instalacji i połączeń wewnętrznych poszczególnych sekcji instalacji prototypowej w skali laboratoryjnej w jedną prototypową linię badawczą, zgodnie z projektem, które nie wchodziły w skład prototypowych elementów instalacji, umożliwiających połączenie poszczególnych prototypowych elementów i urządzeń wyspecyfikowanych w przeprowadzonych i zakończonych postępowaniach ofertowych dotyczących modułu przygotowania surowców, modułu dozowania surowców, prekondycjonera do ekstrudera dwuślimakowego, ekstrudera dwuślimakowego modułowego z wyposażeniem, głowicy chłodzącej, głowicy tnącej produkty mokre, systemu dozowania składników płynnych, układu suszenia do ekstrudatów suchych, systemu mrożenia ekstrudatów mokrych, układu pakowania próbek mokrych, układu pakowania próbek suchych, rozdrabniacza z przesiewaczem, stanowisk w formie platform i podestów, systemu wentylacji i filtracji, instalacji wodnej, instalacji sprężonego powietrza, wg rysunków projektowych udostępnionych po podpisaniu Umowy o poufności.
Przedmiot Zamówienia dotyczy wykonania i dostawy elementów instalacji wymagających specjalistycznego sprzętu, w tym elementów umożliwiających spięcie poszczególnych sekcji w jedną prototypową linię badawczą zgodnie z projektami i rysunkami wykonawczymi, instalacji elektrycznej do podłączenia poszczególnych elementów prototypowych do szafy zasilającej obiektowej, wykonanie szaf elektrycznych oraz podłączeń do szaf elektrycznych, wykonanie połączeń sztywnych elementów instalacji prototypowej, spawów o odpowiedniej jakości, połączeń śrubowych w miejscach łączenia elementów, wykonanie i dostawę elementów łączących urządzenia do zapewnienia ciągłości podawania i dozowania poszczególnych surowców zgodnie z wymaganymi dla poszczególnych sekcji urządzeń, wykonanie i dostawę elementów łączących urządzenia do zapewnienia zakładanej wydajności transportu surowców i produktów ekstrudowanych podawanych na poszczególne sekcje linii badawczej. Wykonanie i dostawa elementów instalacji i połączeń umożliwi przeprowadzenie badań procesu wytwarzania ekstrudatów na prototypowej instalacji przeznaczonej do badania roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych wytwarzanych w technologii na sucho i na mokro z surowców wysokobiałkowych, służącej do opracowania innowacji produktowej w postaci wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych, wytwarzanych bez soi, z surowców NON-GMO, z możliwością wykorzystania jak największej ilości polskich odmian roślin wysokobiałkowych, i innowacji procesowej w postaci nowego procesu wytwórczego zapewniającego wysoką wartość odżywczą i jakość nowej gamy produktów ekstrudowanych, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w:
- Załączniku nr 4 - Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia.
Dokumentacja Projektowa Przedmiotu Zamówienia zostanie przekazana przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności przez Wykonawcę stanowiącej nr Załącznik 5. Kompletna procedura przekazania Dokumentacji Projektowej Przedmiotu Zamówienia opisana została w sekcji 8 ust. 9 niniejszego Zapytania.
Przedmiot Zamówienia obejmuje:
o wykonanie i dostawę elementów instalacji oraz połączeń wewnętrznych poszczególnych sekcji instalacji prototypowej w skali laboratoryjnej w jedną prototypową linię badawczą, zgodnie z projektem, które nie wchodziły w skład prototypowych elementów instalacji, umożliwiających połączenie poszczególnych prototypowych elementów i urządzeń wyspecyfikowanych w przeprowadzonych i zakończonych postępowaniach ofertowych, w tym m.in. wykonanie i dostawę elementów instalacji wymagających specjalistycznego sprzętu umożliwiających spięcie poszczególnych sekcji w jedną prototypową linię badawczą zgodnie z projektami i rysunkami wykonawczymi, wykonanie i dostawę instalacji elektrycznej do podłączenia poszczególnych elementów prototypowych do szafy zasilającej obiektowej, wykonanie szaf elektrycznych oraz podłączeń do szaf elektrycznych, wykonanie połączeń sztywnych elementów instalacji prototypowej, spawów o odpowiedniej jakości, połączeń śrubowych w miejscach łączenia elementów, wykonanie i dostawę elementów łączących urządzenia do zapewnienia ciągłości podawania i dozowania poszczególnych surowców zgodnie z wymaganymi dla poszczególnych sekcji urządzeń, wykonanie i dostawę elementów łączących urządzenia do zapewnienia zakładanej wydajności transportu surowców i produktów ekstrudowanych podawanych na poszczególne sekcje linii badawczej, do wykorzystania podczas badań procesu wytwarzania ekstrudatów na prototypowej instalacji przeznaczonej do badania roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych wytwarzanych w technologii na sucho i na mokro z surowców wysokobiałkowych, do Zamawiającego wg Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia w Załączniku nr 4 oraz Dokumentacji Projektowej Przedmiotu Zamówienia;
o dostarczenie dokumentacji sprzętowej (instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskiej w wersji papierowej i elektronicznej lub w przypadku instrukcji oryginalnych w języku innym niż polski lub angielski wymaga się dostarczenia tłumaczenia instrukcji na język polski poświadczonej przez Dostawcę z adnotacją ,,Tłumaczenie instrukcji oryginalnej", deklaracja zgodności zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej);
o gwarancję minimum 12 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego);
o jeśli do realizacji Przedmiotu Zamówienia konieczne będzie wykonanie i/lub łączenie elementów instalacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego, niezbędne jest dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniami do pracy na wysokości m.in. dźwigi, zwyżki, rusztowania, oraz pracownikami posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokości.
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego, w związku z czym:
o założenia w stosunku do zamawianych elementów instalacji prototypowej w skali laboratoryjnej, w tym do wykonania i dostawy elementów instalacji oraz połączeń wewnętrznych poszczególnych sekcji instalacji prototypowej w skali laboratoryjnej w jedną prototypową linię badawczą, zgodnie z projektem, które nie wchodziły w skład prototypowych elementów instalacji, umożliwiających połączenie poszczególnych prototypowych elementów i urządzeń wyspecyfikowanych w przeprowadzonych i zakończonych postępowaniach ofertowych, w tym m.in. elementów instalacji wymagających specjalistycznego sprzętu umożliwiających spięcie poszczególnych sekcji w jedną prototypową linię badawczą zgodnie z projektami i rysunkami wykonawczymi, wykonania i dostawy instalacji elektrycznej do podłączenia poszczególnych elementów prototypowych do szafy zasilającej obiektowej, wykonania szaf elektrycznych oraz podłączeń do szaf elektrycznych, wykonania połączeń sztywnych elementów instalacji prototypowej, spawów o odpowiedniej jakości, połączeń śrubowych w miejscach łączenia elementów, wykonania i dostawy elementów łączących urządzenia do zapewnienia ciągłości podawania i dozowania poszczególnych surowców zgodnie z wymaganymi dla poszczególnych sekcji urządzeń, wykonania i dostawy elementów łączących urządzenia do zapewnienia zakładanej wydajności transportu surowców i produktów ekstrudowanych podawanych na poszczególne sekcje linii badawczej, oraz elementów koniecznych do wykonania na miejscu w siedzibie Zamawiającego, do wykorzystania podczas badań procesu wytwarzania ekstrudatów na prototypowej instalacji przeznaczonej do badania roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych wytwarzanych w technologii na sucho i na mokro z surowców wysokobiałkowych, wynikają ze wstępnych założeń i projektów opracowanych w ramach prac B+R;
o konieczna jest współpraca Wykonawcy niniejszego zamówienia na etapie jego realizacji z Zespołem B+R Zamawiającego w celu bieżącej weryfikacji parametrów Przedmiotu Zamówienia z wynikami prowadzonych prac B+R;
o Zamawiający na etapie realizacji zamówienia może wprowadzać korekty i modyfikacje w obrębie wskazanych Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia parametrów (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). Modyfikacje dotyczyć mogą parametrów, które w ramach Specyfikacji w pkt. 19 podano jako wartości minimalne. Ostateczna wartość parametru zostanie określona w wyniku realizacji prac B+R, niemniej jednak będzie ona musiała mieścić się w wykazanym w Specyfikacji zakresie minimalnym.

CPV: 31000000-6, 31200000-8, 31600000-2, 39300000-5, 42000000-6, 42100000-0, 44000000-0, 44100000-1, 51000000-9, 71300000-1

Dokument nr: 2023-23349-143483, VG_E17_2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin

Adres dostawy:
ul. Józefa Franczaka "Lalka" 12, 20-325 Lublin, Polska

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
Termin lub zakres umowy mogą ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których Strony działając z należytą starannością nie mogły przewidzieć i które nie są przez nich zawinione, zaś zmiana postanowień umowy nie będzie prowadziła do zmiany charakteru umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas wystąpienia okoliczności, na które Strony nie mają wpływu oraz usuwania ich skutków;
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Zamówienia, tj. zarówno powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów wspólnotowych w zakresie, w jakim dotyczą umowy, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. lub Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. w odniesieniu do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jak i zmian w Wytycznych dotyczących w/w Programu. Przy czym zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
d) W przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac badawczych w ramach projektu Zamawiającego. W związku z realizacją zamówienia w ramach szerszego projektu badawczego Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac badawczych w ramach projektu, tj. w przypadku konieczności wydłużenia etapów badawczych projektu, w realizację których Wykonawca jest zaangażowany, lub nieosiągnięcia kamieni milowych etapu badawczego projektu, jednak o nie więcej niż 3 miesiące.
Inne zmiany:
W przypadku:
a) pojawienia się rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony;
b) w przypadku konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT - w takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w taki sposób, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu świadczenia objętego Umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony;
b) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia Oferty przez Wykonawcę lub podpisania Umowy, które będą przewidywały nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek świadczenia objętego Umową - wynagrodzenie będzie mogło zostać zmienione o wartość świadczenia Wykonawcy, uwzględniającego nowe wymagania prawne co do sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia;
c) rezygnacji z części świadczenia, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - wynagrodzenie będzie mogło zostać zmienione o wartość niewykonanego świadczenia;
d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych, materiałowych lub narzędzi, niż wskazane w Ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych w Ofercie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy - wynagrodzenie będzie mogło zostać zmienione o wartość świadczenia Wykonawcy uwzględniającego nowe rozwiązania co do Przedmiotu Zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia objętego Umową może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) rezygnacji z części świadczenia, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
b) Konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy.
Zmiana Umowy może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zawierającego uzasadnienie dla wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej. Zmiana Umowy wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie, wykonaniu i/lub montażu obejmującej instalacje urządzeń lub elementy instalacji z przeznaczeniem dla branży spożywczej. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz zamówień z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których zostały one przeprowadzone na Załączniku nr 3 (Wykaz dostaw).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy VG_E17_2022
a) Oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2;
b) Wykaz dostaw stanowiący Załącznik nr 3;
c) Specyfikację Przedmiotu Zamówienia, zawierającą oświadczenie Wykonawcy, iż Przedmiot Zamówienia spełnia minimalne wymagania i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego - stanowiącą Załącznik nr 4;
d) Oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego stanowiące Załącznik nr 6;
e) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik należy do oferty dołączyć skan/odpis stosownego pełnomocnictwa.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie są podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości lub restrukturyzacji.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 (Oświadczenia Wykonawcy).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie, wykonaniu i/lub montażu obejmującej instalacje urządzeń lub elementy instalacji z przeznaczeniem dla branży spożywczej. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz zamówień z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których zostały one przeprowadzone na Załączniku nr 3 (Wykaz dostaw).
W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania są wykluczone podmioty umieszczone (lub powiązane z nimi) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.
Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) tj.: Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-21
Data ostatniej zmiany
2023-01-21 15:38:46

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena całkowita brutto - Oferta może otrzymać maksymalnie 76 punktów. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto w PLN.
K(cena) = (cena całkowita brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena całkowita brutto badanej oferty) x 76
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - Oferta może otrzymać maksymalnie 24 punkty. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
K(gwarancja) = 2 punkty za każdy pełny miesiąc ponad 12 m-cy.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Grzegorz Mućko
tel.: 660780216
e-mail: gmucko@visgrana.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.