Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5408z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów stalowych chromoniklowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów stalowych chromoniklowych

Data zamieszczenia: 2023-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 87 53 165
przetargi-baza@mpecrzeszow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144543
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 87 53 165
Termin składania ofert: 2023-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawę materiałów stalowych chromoniklowych
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.06.02-00-0018/16 - Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów

Część 1
Dostawę materiałów stalowych chromoniklowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA materiałów stalowych chromoniklowych" znak: KZP-1/253/TTZ/ 7 /23/UE.
2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 (Formularz ,,Oferta do SWZ)
3. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być:
? fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad,
? wykonane ze stali nierdzewnej,
? wolne od wżerów, fałd i szczelin.
4. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane w:
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1344),
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.
5. Zaoferowane materiały winny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane".
6. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty tj. deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 14622000-7, 44163100-1, 44167110-2

Dokument nr: 2023-111-144543, KZP-1/253/TTZ/7/23/UE

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy następować mogą za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych.
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,
c) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,
d) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych czy niejasności występujących w treści umowy.
e) wystąpienie innych obiektywnych i niezależnych od Stron okoliczności mających znaczenie/wpływ na realizację umowy.
3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności,
o których mowa w pkt 2.
4. Strona która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-31
Data ostatniej zmiany
2023-01-31 08:24:30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena wyrażona w PLN.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krystian Niemiec
tel.: 17 87 53 165
e-mail: przetargi-baza@mpecrzeszow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.