Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa słupków betonowych z napisem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa słupków betonowych z napisem

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel.: (68) 322-17-09, (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (68) 322-17-09
Termin składania ofert: 2023-02-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA słupków betonowych z napisem ,,pas drogowy" o wym:
100x12x12 na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wg formularza nr 3.

Dokument nr: RDWZG.3321.8.2023

Składanie ofert:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub
pocztą elektroniczną lub ePUAP w ciągu 5 dni roboczych od umieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej ZDW Zielona Góra na stronie
internetowej bip.zdw.zgora.pl do godz. 10:00.
TERMIN SKŁADANIA ofert / wniosków: 2023-02-10 10:00:00
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ,,Zapytanie ofertowe - DOSTAWA
słupków betonowych z napisem ,,pas drogowy" o wym: 100x12x12 na potrzeby Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze." na adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg
Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail zdw@zdw.zgora.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres /ZDWZG/skrytka
lub /ZDWZG/skrytkaESP .

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania zamówienia.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100 % Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą
ekonomicznie i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być
wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę
podczas oceny ofert.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy
odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną
lub ePUAP oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, jeżeli wartość
szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza kwotę netto 50 000 złotych.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1 + załącznik nr 1,
2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2
3. referencje* potwierdzające realizację zadania związanego z przedmiotem zamówienia na
minimalną wartość: 16 000,00 zł brutto.
Dopuszcza się sumowanie dostaw celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości.
4. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej.
XI. Pozostałe informacje:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Pani Joanna Stańczyk-Kaźmierczak / tel.: (68) 322-17-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.