Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywne dostawy kruszyw

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywne dostawy kruszyw

Data zamieszczenia: 2023-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 9
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
Tel.: +48 256325879, Faks: +48 256325879
zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 256325879,
Termin składania ofert: 2023-04-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy kruszyw do budowy dróg leśnych w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego

Numer referencyjny: B.270.8.2023
II.1.2)Główny kod CPV
14210000 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw:

a. zadanie nr 1 - DOSTAWA kruszyw naturalnych w ilości 20 000,00 t w tym:
-Pospółka frakcji 0/16 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;
-Piasek nasypowy frakcji 0/2 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;

b. Zadanie nr 2 - DOSTAWA kruszyw naturalnych łamanych w ilości 20 000,00t w tym:
-Kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;
-Kruszywo łamane frakcji 0/63 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;

c. Zadanie nr 3 DOSTAWA kruszyw z recyklingu w ilości 20 000,00 t w tym:
-Kruszywo betonowe frakcji 0/63 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;
-Kruszywo pohutnicze frakcji 0/31,5 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;

d. Zadanie nr 4 DOSTAWA podbudowy cementowej C3/4 MPa w ilości 5 000,00 m3

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. (Siedlce woj.mazowieckie)

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw:

a. zadanie nr 1 - DOSTAWA kruszyw naturalnych w ilości 20 000,00 t w tym:
-Pospółka frakcji 0/16 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;
-Piasek nasypowy frakcji 0/2 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja dostaw / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. (Siedlce woj.mazowieckie)

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw:

b. Zadanie nr 2 - DOSTAWA kruszyw naturalnych łamanych w ilości 20 000,00t w tym:
-Kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;
-Kruszywo łamane frakcji 0/63 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja dostaw / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. (Siedlce woj.mazowieckie)

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw:

c. Zadanie nr 3 DOSTAWA kruszyw z recyklingu w ilości 20 000,00 t w tym:
-Kruszywo betonowe frakcji 0/63 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;
-Kruszywo pohutnicze frakcji 0/31,5 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 10 000,00 t;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja dostaw / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. (Siedlce woj.mazowieckie)

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw:

d. Zadanie nr 4 DOSTAWA podbudowy cementowej C3/4 MPa w ilości 5 000,00 m3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja dostaw / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 14210000, 45500000

Dokument nr: 130275-2023, B.270.8.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1e112512-b750-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/04/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. (Siedlce woj.mazowieckie)

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. (Siedlce woj.mazowieckie)

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. (Siedlce woj.mazowieckie)

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego. (Siedlce woj.mazowieckie)

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/07/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2023

Kontakt:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 8210011215
08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 9
Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
08-110
Polska
E-mail: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Tel.: +48 256325879
Faks: +48 256325879

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.