Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych

Data zamieszczenia: 2023-03-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach
ul. Mikołowska 125 a
40-592 Katowice
powiat: Katowice
535 370 689, 32 757-96-20, 32 254-05-97, 32 252-19-13, 32 252-40-92, 32 252-40-95
tu@smgornik.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 535 370 689, 32 757-
Termin składania ofert: 2023-03-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych.
Szczegółowy przedmiot zamówienia: wybranie i wywożenie oraz utylizację pozostałości starego zabrudzonego piasku wybranego z piaskownic i pól piaskowych, zebranie i wywiezienie starego zabrudzonego piasku zalegającego w obrębie do 5 metrów wokół piaskownic, dostarczenie i nasypanie nowego piasku, rozgarnięcie nawiezionego piasku w piaskownicy i polach piaskowych oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu wykonywania zleconych czynności.
Wykaz piaskownic w zasobach Administracji Centrum
Lp- Lokalizacja piaskownic osiedlowych placów zabaw w Administracji Ilość piasku do
"Centrum" dostarczenia (t) Uwagi
1 Ligocka 4a 1 ogrodzony
2 W. Pola 87-95 4 ogrodzony
3 Lisieckiego 6 0,5 ogrodzony
4 Lisieckiego 6 - pole piaskowe 6,5 ogrodzony, pole o nieregularnym kształcie (pow. ~40 m2)
5 Lisieckiego 6 - pole piaskowe 6 ogrodzony
6 Fliegera 18 - pole piaskowe 8 ogrodzony, na wzniesieniu, dowóz wyłącznie taczkami
7 Fliegera 18 - pole piaskowe 5 ogrodzony, na wzniesieniu, dowóz wyłącznie taczkami; pole o nieregularnym kształcie (pow. ~22 m2)
00 W. Pola 2,4 2 ogrodzony
9 W. Pola 9,11,13 2 ogrodzony
9 Dworska 11 4 ogrodzony, z wyjazdem
10 Brynowska 57a 6 ogrodzony
11 Brynowska 57a 6 ogrodzony
12 Gallusa 13 a, b 5 ogrodzony
13 Gallusa 13 a, b - pole piaskowe 20 ogrodzony
14 W. Pola 27, 29 0,5 ogrodzony
1
15 Leśnego Potoku 32, 32a 4 ogrodzony, cała strona obsadzona drzewami, dowóz wyłącznie taczkami
16 Gallusa 6 5 nieogrodzony
17 Ligocka 7b 3 ogrodzony
Razem (t) 88,5
Wykaz piaskownic w zasobach Administracji Słoneczna
Lp. Lokalizacja piaskownic osiedlowych Ilość piasku
placów zabaw w Administracji do
"Słoneczna" dostarczenia (t) Uwagi
1 Słoneczna 83 6 ogrodzony
2 Słoneczna 67 6 ogrodzony
3 Słoneczna 78 6 ogrodzony
Razem (t) 18
Wykaz piaskownic w zasobach Administracji Załęże
Lp Lokalizacja piaskownic osiedlowych placów zabaw w Administracji "Załęże" Ilość piasku do dostarczenia (t) Uwagi
1 Gliwicka 220 6 Nie ogrodzona -wymiana piasku małym samochodem
2 Janasa 7a 15 ogrodzony - po zdemontowaniu przęsła dowóz mniejszym samochodem
3 7
Razem (t) 28
Wykaz piaskownic w zasobach Administracji Kokociniec
Lp Lokalizacja piaskownic osiedlowych placów zabaw w Administracji "Kokociniec" Ilość piasku do dostarczenia (t) Uwagi
1 Panewnicka 341 4 ogrodzony, po zdemontowaniu pól ogrodzenia można dojechać mniejszym samochodem
2 Kijowska 55 7 ogrodzony, wywóz starego piasku i dowóz nowego wyłącznie taczką
3 Kijowska 47-49 5 ogrodzony, wywóz starego piasku i dowóz nowego wyłącznie taczką
4 Płochy 5 8 ogrodzony, wywóz starego piasku
2
i dowóz nowego wyłącznie taczką
5 Mała 25 6 ogrodzony, po zdemontowaniu pól ogrodzenia można dojechać mniejszym samochodem
6 Radomska 9 7 ogrodzony, po zdemontowaniu pól ogrodzenia można dojechać mniejszym samochodem
Razem (t) 37
Wykaz piaskownic w zasobach Administracji Zadole
Lp. Lokalizacja piaskownic osiedlowych placów zabaw w Administracji "Zadole" Ilość piasku do dostarczenia (t) Uwagi
1 Gdańska 14-16 6 Teren placu zabaw ogrodzony - brak możliwości wysypywania piasku bezpośrednio z samochodu do piaskownicy, brak utrudnień dojazdu
2 5
3 Gdańska 20 5 Teren placu zabaw ogrodzony - brak możliwości wysypywania piasku bezpośrednio z samochodu do piaskownicy, dojazd z parkingu przy budynku Ul. Gdańskiej 22
4 Gdańska 22 5
Razem (t) 21
Wykaz piaskownic w zasobach Administracji Rolna
Lp- Lokalizacja piaskownic osiedlowych placów zabaw w Administracji "Rolna" Ilość piasku do dostarczenia (t) Uwagi
1 Adwentowicza 17 10 ogrodzony plac zabaw, wymagany demontaż przęsła ogrodzenia przez Adm dojazd do piaskownicy mniejszym samochodem
2 Wodospady 54-66a 5 ogrodzony plac zabaw, wymagany demontaż przęsła ogrodzenia przez Adm dojazd do piaskownicy mniejszym samochodem
3 Kredytowa 15 3,5 ogrodzony plac zabaw, wymagany demontaż przęsła ogrodzenia przez Adm dojazd do piaskownicy mniejszym samochodem
4 Kredytowa 17 3,5 ogrodzony plac zabaw, wymagany demontaż przęsła ogrodzenia przez
Adm dojazd do piaskownicy mniejszym samochodem
Razem (t) 22
Możliwość składania ofert częściowych: odrębnie dla każdej Administracji.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać:
o oferty należy składać w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach z dopiskiem na kopercie - ,,oferta - piasek"
o termin składania ofert: 27.03.2023 r. do godz. 10:00
o W celu uzyskania wzoru umowy należy się zwrócić mailowo na adres: tu@smgornik.katowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: do uzgodnienia z Administracją.

Wymagania:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna zawierać:
> imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres dostawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania dostawcy;
> podpis dostawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;
> cena jednostkowa za 1 tonę piasku brutto / cena musi zawierać wszystkie prace wskazane w szczegółowym przedmiocie zamówienia /;
> termin obowiązywania oferty,
> termin realizacji zamówienia,
> okres gwarancji,
> zgodę na podpisanie klauzuli antykorupcyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z zamówienia pomimo spełnienia wymaganych kryteriów przez Zamawiającego w przypadku odmowy podpisania Klauzuli antykorupcyjnej.
> parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy.
> aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, związanej
z wykonywaniem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały czas trwania Umowy.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
Zamawiający przyzna kontrakt dostawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą -najniższą cenę ofertową brutto.

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z DOSTAWCAMI
Osoby do kontaktu:
1. Administracja Centrum: Pani Anna Krysztofiak - tel. 535 370 689 e-mail: anna.krysztofiak@smgornik.katowice.pl
2. Administracja Słoneczna: Pan Grzegorz Maciaszek - tel. 32 757-96-20 e-mail: grzegorz.maciaszek@smgornik.katowice.pl
3. Administracja Załęże: Pani Marta Silska - tel. 32 254-05-97 e-mail: marta.silska@smgornik.katowice.pl
4. Administracja Kokociniec: Pani Teresa Najder-tel. 32 252-19-13 e-mail: teresa.najder@smgornik.katowice.pl
5. Administracja Zadole: Pani Beata Polczyk - tel. 32 252-40-92 e-mail: beata.polczyk@smgornik.katowice.pl
6. Administracja Rolna: Pani Angelika Lechowska-Sypień - tel. 32 252-40-95 e-mail:angelika.lechowska-sypien@smgornik.katowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.