Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową ulicy

Data zamieszczenia: 2023-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wyszkow
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
297424201, faks 297424209
zamowieniapubliczne@wyszkow.pl
https://wyszkow.ezamawiajacy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 297424201, faks 2974
Termin składania ofert: 2023-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Zakręzie w Wyszkowie wraz z budową ulicy Truskawkowej na os. Zakręzie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Numeracja za SWZ:
4.1 Część I - ,,Budowa ulicy Truskawkowej w Wyszkowie"
Zakres robót obejmuje: budowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o szerokości jezdni 6,0 m i łącznej długości 401,00 m, w tym m.in.:
4.1.1 roboty ziemne, przygotowawcze;
4.1.2 okrawężnikowanie;
4.1.3 wykonanie jezdni nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm kolor szary, typ behaton - 3 059,57 m2;
4.1.4 wykonanie dojść do furtek o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm kolor szary, typ holland;
4.1.5 wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kolor grafit, typ holland;
4.1.6 wykonanie poboczy obustronnie z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. po zagęszczeniu 10cm;
4.1.7 wykonanie chłonnego podłoża o przekroju 0,6x0,4m obustronnie wzdłuż krawężnika z kruszywa 31,5-63mm z separacją warstw gruntu geowłókniną na warstwie z piasku filtracyjnego gr. 10 cm;
4.1.8 ułożenie na skarpie płyt ażurowych 0,6x0,4m gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów w płytach ziemią urodzajną;
4.1.9 wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
4.1.10 prace wykończeniowe:
- regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych, zaworów gazowych, studni kanalizacji sanitarnej;
- humusowanie i obsiew trawą.
Uwagi:
1) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót.
2) Dokumentacja zawiera szerszy zakres. Zamówienie nie obejmuje budowy kanału technologicznego.
3) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi.
4) Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji przyległych do budowanej drogi.
Część II - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie- etap IV"
Zakres robót obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zakręzie, Jarzębinowa, Kalinowa i Jagodowa w Wyszkowie, w tym m.in.:
4.2.1 kanały sanitarne z rur PVC-U litych SN 8 O 200mm - 2 537,50 mb;
4.2.2 rurociąg tłoczny PE100 PN10 DN90 - 217,12 mb;
4.2.3 przykanaliki z rur PVC-U litych SN 8 O 160mm - 1 104,00 mb;
4.2.4 montaż i rozruch zbiornikowej przepompowni ścieków P3 - 1 szt.
4.2.5 przejście przewodów kanalizacyjnych przewiertami pod drogą powiatową (ul. Zakręzie) w rurach osłonowych PE-HD PN-10 o śr. 273x7,1 - 399m;
4.2.6 studnie:
- rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 1000 mm - 36 szt.
- inspekcyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm - 101 szt.
- rozprężne z tworzyw sztucznych DN 1000 mm - 1 szt;
4.2.7 inspekcja telewizyjna kanałów,
4.2.7 rozbiórka i odtworzenia nawierzchni asfaltowej, z kostki brukowej i destruktu.
Uwagi:
1) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja.
2) Dokumentacja zawiera szerszy zakres. Wykonano już przepompownie: P1 i P2 oraz kanalizację sanitarną w ulicach: Białostocka, Jaśminowa, Truskawkowa, Malinowa, Wrzosowa, Poziomkowa i Rumiankowa. Zakres realizacji stanowi Załącznik nr 11 do SWZ
3) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi.
4) Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały przejazd i dojazd do posesji.
UWAGA!
Realizacja robót w 2024r. Zamawiający planuje przekazanie placu budowy 01.02.2024r.

CPV: 45233120-6, 45112100-6,45233290-8, 45231300-8

Dokument nr: 2023/BZP 00217464, ROZ.271.29.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wyszkow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wyszkow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozdziału II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Rozdziału II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wyszkow.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-05-31 10:00
Miejsce składania ofert: https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.