Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel.: +48 343250236, Faks: +48 343250415
marcin.malicki@pcz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: 10 000.00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 343250236,
Termin składania ofert: 2023-06-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej

Numer referencyjny: RK-NZ.261.30.2023.MM
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym odrębny załącznik do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Politechniki Częstochowskiej wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym odrębny załącznik do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 291 113.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000.00 PLN.

CPV: 09310000

Dokument nr: 324684-2023, RK-NZ.261.30.2023.MM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2023
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Platforma (https://e-propublico.pl/)

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=bccb450d-5bfd-4cec-9c52-47ae97f8017d

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Politechniki Częstochowskiej wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2023

Kontakt:
Politechnika Częstochowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001643
Dąbrowskiego 69
Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
42-201
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Malicki
E-mail: marcin.malicki@pcz.pl
Tel.: +48 343250236
Faks: +48 343250415

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.