Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż elementów małej architektury

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124
marta.przeradzka@pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61 8977 100; f
Termin składania ofert: 2023-06-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na zakup, dostawę i montaż elementów małej architektury na terenie Gminy Pobiedziska, dla dwóch niezależnych zadań pn.:
1. ZADANIE I: zakup, dostawę i montaż altany oraz ławko-stołu dla sołectwa Tuczno w ramach zadania z funduszu sołeckiego ,,Doposażenie placu zabaw w m. Tuczno".
2. ZADANIE II: zakup, dostawę i montaż wiaty dla sołectwa Kociałkowa Górka w ramach zadania z funduszu sołeckiego ,,Zakup wiaty na teren sołectwa"

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury dla poszczególnych Sołectw na terenie Gminy Pobiedziska, w ramach dwóch niezależnych zadań:
1) Zadanie I: zakup, dostawa i montaż altany oraz ławko-stołu dla sołectwa Tuczno w ramach zadania z funduszu sołeckiego ,,Doposażenie placu zabaw w m. Tuczno".
a) Wymagane parametry altany:
? Rozmiar po obrysie podstawy: min 300×300 cm
? Wysokość w szczycie: minimum 320cm
? Wysokość zabudowy/ażuru: minimum 90 cm
? Materiał: preferowane Drewno sosnowe i świerkowe, ranty zaokrąglone
? Grubość desek: dach minimum 20 mm
? Grubość kantówek: Dach minimum: 40×80 mm i 80×80 mm
? Słupy nośne: Wysokość 199 cm, grubość 90×90 mm
? Poszycie dachowe: Gont bitumiczny
? Wejście: 2 wejścia (standard)
? Dodatki: Stolarka wykończeniowa, daszek dymny, deska czołowa
? montaż: stopa fundamentowa z kotwą
b) Zakup, dostawa, montaż ławko-stół o następujących parametrach:
? Wymiary: minimum 170 x 180 cm,
? Wysokość: minimum 80 cm,
? Konstrukcja: Drewno bezrdzeniowe,
? Wykończenie: Drewno bezrdzeniowe.
2) Zadanie II: zakup, dostawa i montaż wiaty dla sołectwa Kociałkowa Górka w ramach zadania z funduszu sołeckiego ,,Zakup wiaty na teren sołectwa"
a) parametry wiaty:
? Rozmiar po obrysie podstawy: minimum 400×600 cm
? Wysokość w szczycie: ? 330 cm
? Materiał: Drewno sosnowe i świerkowe, ranty zaokrąglone
? Grubość desek: Dach minimum 20 mm
? Grubość kantówek: Dach minimum 40×80 mm i 80×80 mm
? Słupy nośne: Wysokość minimum 199 cm, grubość minimum 120×120 mm
? Poszycie dachowe: Gont bitumiczny
? Dodatki: Stolarka wykończeniowa, daszek dymny, deska czołowa
? montaż: stopa fundamentowa z kotwą

Składanie ofert:
VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Oferty wraz z załącznikami należy przesłać/składać do dnia 15.06.2023 roku na adres mailowy: marta.przeradzka@pobiedziska.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska I piętro- sekretariat, pok. nr 104
2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Zadanie należy realizować w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy - nie dłużej niż do 31.07.2023 roku

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienia dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz Zarządzenie nr VIII.745.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130.000,00 zł netto do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Zarządzenie nr VIII.825.2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr VIII/745/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach z dnia 04.03.2022r. ,,w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130.000,00 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych".

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO OFERTY:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.
2. Wzór umowy

VI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE:
1. Zamawiający będzie badał czy wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Zamawiający wymaga, aby oświadczenie dot. w/w wykluczenia zostało złożone wraz z formularzem ofertowym.
2. Prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza wyznaczonej w złotych równowartości 130 000,00 zł.
3. Postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu prawa zamówień publicznych, przepisów prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Postępowanie może zostać zakończone (przerwane) przez Zamawiającego w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niekompletnej oferty, Zamawiający ma prawo do wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie do uzupełnienia brakujących dokumentów.
6. Zamawiający zastrzega sobie, że od decyzji wyboru Wykonawcy w powyższym postępowaniu nie przysługuje odwołanie do organu II instancji.
7. Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację projektową (rysunek techniczny) wiaty wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi
8. Wykonawca udzieli zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Uwagi:
V. KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY
1. Oferty będą oceniane wg kryterium najniższa cena - 100 %
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.