Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe wraz z akcesoriami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe wraz z akcesoriami

Data zamieszczenia: 2023-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 914411222
zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 914411222
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe wraz z akcesoriami - RZGW Szczecin

Numer referencyjny: SZ.ROZ.2710.38.2023
II.1.2) Główny kod CPV

42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są ,,Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe wraz z akcesoriami - RZGW Szczecin.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są ,,Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe wraz z akcesoriami - RZGW Szczecin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 do SWZ i Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik Nr 1a do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

CPV: 42000000

Dokument nr: 675025-2023, SZ.ROZ.2710.38.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert

Data: 08/12/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za pomocą Platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pracownicy wydziału zamówień RZGW w Szczecinie.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/12/2023
Czas lokalny: 10:00

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/11/2023

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Tylus
E-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Tel.: +48 914411222

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.