Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wyposażenie Szkoły Podstawowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyposażenie Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2023-11-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Środa Śląska
Pl. Wolności 5
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
Tel.: +48 713960757, Faks: +48 713960720
wzp.kierownik@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 713960757,
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Środzie Ślaskiej przy Ul. Winogronowej 36

Numer referencyjny: WZP 271.1-2/23
II.1.2) Główny kod CPV

39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Środzie Ślaskiej przy Ul. Winogronowej 36 w:

1)ble szkolne (dostawa wraz z instalacją, tj. rozpakowaniem, rozmieszczeniem i montażem),

2)Wyposażenie kuchnio

DOSTAWA wraz z instalacją, tj. rozpakowaniem, rozmieszczeniem i montażem),

3) urządzenia komputerowe

DOSTAWA sprzętu i oprogramowania, montaż i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną dokumentacją, przeprowadzenie testów akceptacyjnych dostarczonego sprzętu oraz dostarczenie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie),

4)moce naukowe (dostawa),

5)Drobny sprzęt kuchenny (dostawa),

6)ble gospodarcze (dostawa wraz z instalacją, tj. rozpakowaniem, rozmieszczeniem i montażem),

7)Sprzęt gospodarczy (dostawa),

8)Sprzęt sportowy (dostawa).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Meble szkolne

Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39160000 Meble szkolne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:

ble szkolne (dostawa wraz z instalacją, tj. rozpakowaniem, rozmieszczeniem i montażem),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wyposażenie kuchni

Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:

Wyposażenie kuchni

DOSTAWA wraz z instalacją, tj. rozpakowaniem, rozmieszczeniem i montażem)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Urządzenia komputerowe

Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:

Urządzenia komputerowe. DOSTAWA sprzętu i oprogramowania, montaż i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną dokumentacją, przeprowadzenie testów akceptacyjnych dostarczonego sprzętu oraz dostarczenie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pomoce naukowe

Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39162000 Pomoce naukowe
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:

moce naukowe (dostawa),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Drobny sprzęt kuchenny

Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39720000 Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:

Drobny sprzęt kuchenny (dostawa),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Meble gospodarcze

Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:

Meble gospodarcze

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt gospodarczy

Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39300000 Różny sprzęt
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:

Sprzęt gospodarczy (dostawa),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt sportowy Część nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

37400000 Artykuły i sprzęt sportowy
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:

Sprzęt sportowy (dostawa).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

CPV: 39000000, , 39160000, 39141000, 39141400, 30200000, 39162000, 39220000, 39720000, 39700000, 39300000, 37400000

Dokument nr: 684377-2023, WZP 271.1-2/23

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert

Data: 14/12/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

https://srodaslaska.logintrade.net/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/12/2023
Czas lokalny: 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Środa Śląska

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 12/03/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/11/2023

Kontakt:
Gmina Środa Śląska
Pl. Wolności 5
Środa Śląska
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
55-300
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusława Maliszewska
E-mail: wzp.kierownik@srodaslaska.pl
Tel.: +48 713960757
Faks: +48 713960720

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.