Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kabli SN typu NA2XS(F)2Y

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kabli SN typu NA2XS(F)2Y

Data zamieszczenia: 2023-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618845620
milena.napierala@operator.enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 618845620
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

DOSTAWA kabli SN typu NA2XS(F)2Y na potrzeby Enea Operator. Sp. z o.o.

Numer referencyjny: RPUZ/P/0864/2023/DI/IM
II.1.2) Główny kod CPV

31321220 Kabel średniego napięcia
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kabli SN typu NA2XS(F)2Y na potrzeby Enea Operator. Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - ogłoszenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności Enea Operator Sp. z o.o. Szczegółowe miejsca dostaw wskazano w SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli SN NA2XS(F)2Y dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - ogłoszenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

CPV: 31321220

Dokument nr: 686043-2023, RPUZ/P/0864/2023/DI/IM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert

Data: 14/12/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje na zasadach określonych w portalu e-zamowienia; https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/12/2023
Czas lokalny: 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działalności Enea Operator Sp. z o.o. Szczegółowe miejsca dostaw wskazano w SWZ.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - ogłoszenia.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 12/03/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/11/2023

Kontakt:
ENEA Operator Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
60-479
Polska
Osoba do kontaktów: Milena Napierała
E-mail: milena.napierala@operator.enea.pl
Tel.: +48 618845620

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.