Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prowadzenie pogotowia lokatorskiego, konserwacje, zabezpieczenie i usuwanie awarii...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prowadzenie pogotowia lokatorskiego, konserwacje, zabezpieczenie i usuwanie awarii instalacji sanitarnych oraz przeglądy, uruchomienie i zamykanie węzłów cieplnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych

Data zamieszczenia: 2023-11-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Telefon: 48583201032
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: Telefon: 48583201032
Termin składania ofert: 2023-12-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prowadzenie pogotowia lokatorskiego, konserwacje, zabezpieczenie i usuwanie awarii instalacji sanitarnych oraz przeglądy, uruchomienie i zamykanie węzłów cieplnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własności Gminy Gdańsk
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)prowadzenie pogotowia lokatorskiego w zakresie prac sanitarnych obejmujących instalacje: wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazowych, b)konserwacje, zabezpieczania i usuwania awarii, w zakresie prac sanitarnych obejmujących instalacje wodno-kanalizacyjne, c)konserwacje, zabezpieczania i usuwania awarii, w zakresie prac sanitarnych obejmujących instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; d)przeglądy, uruchamiania i zamykania węzłów c.o. i c.w.u. oraz instalacji c.o. i c.w.u., znajdujących się na terenach Obszarów Administracyjnych nr 1, 2, 3 i 4: -budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk, w tym na częściach wspólnych budynków mieszkalnych (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, wózkarnie, suszarnie, pralnie i pomieszczenia schronowe), -budynkach użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, w.c. wolnostojących, -lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. -na instalacjach zewnętrznych i sieciach będących w eksploatacji Zamawiającego, również w zakresie zabezpieczeń studzienek. 2. Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gdańsk: - ilość budynków mieszkalnych w 100% będących własnością Gminy Gdańsk - 1 426. - całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi - 15 504. - całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi -710 563 m2. 3. Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gdańsk: - ilość budynków użytkowych w 100% będących własnością Gminy Gdańsk - 389. - całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi - 1 628. - całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi - 287 370 m2

5.1 Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Prowadzenie pogotowia lokatorskiego w zakresie prac sanitarnych obejmujących instalacje: wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazowych, konserwacje, zabezpieczanie i usuwanie awarii, w zakresie prac sanitarnych obejmujących instalacje wodno-kanalizacyjne.
Opis: I. Szczegółowy zakres rzeczowy robót: Instalacja wodno-kanalizacyjna a) kontrola stanu technicznego instalacji z zabezpieczeniem i usunięciem występujących przecieków, b) zamknięcie zaworów odcinających oraz ewentualne założenie opaski zaciskowej na rurze, c) wymiana niesprawnych lub skorodowanych odcinków rur, d) montaż i/lub wymiana zaworów na instalacji wodno-kanalizacyjnych, e) naprawa przez wymianę głowic, uszczelek lub wymiana uszkodzonych zaworów podpionowych, f) czyszczenie i udrożnienie odcinków instalacji w lokalach, pionów i poziomów kanalizacyjnych oraz usuwanie miejscowych przecieków, poprzez uszczelnienie połączeń lub wymianę do 3 m odcinków przewodów pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej, g) usuwanie miejscowych przecieków, poprzez uszczelnienie połączeń lub wymianę do 3 m odcinków przewodów pionów i poziomów instalacji wodnej, h) naprawa i wymiana rur wywietrznikowych oraz zaworów napowietrzających zamontowanych na pionach kanalizacyjnych, i) regulowanie parametrów instalacji, j) czyszczenie rewizji, montaż brakujących rewizji na pionach bądź poziomach w piwnicach budynków, k) czyszczenie kratek, studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i studni wodomierzowych przy budynkach gminnych, na instalacjach zewnętrznych i sieciach będących w eksploatacji Zamawiającego, l) naprawa, uzupełnienie i wymiana włazów studzienek rewizyjnych, wodomierzowych i szamb łącznie z ich zamontowaniem, m) zabezpieczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej przed zamarzaniem w opróżnionych lokalach, klatkach schodowych i piwnicach opróżnionych budynków, n) odmrażanie instalacji, zamrażanie instalacji, o) zabezpieczenie instalacji w budynku na okres zimowy, p) demontaż i/lub montaż urządzeń białego montażu, armatury sanitarnej. q) wymiana uszczelek, r) wymiana urządzeń białego montażu, armatury sanitarnej w lokalach do zasiedlenia, s) zabezpieczenie studni klapą lub pokrywą gotową, t) zabezpieczenie studni klapą lub pokrywą wykonaną (deski + papa). II. Zamawiający przewiduje zlecanie Wykonawcy prac o zbliżonym charakterze do wymienionych w pkt. I.
Wewnętrzny identyfikator: TZ.250.106.2023.JR - zadanie (część) 1
Główna klasyfikacja (cpv): 50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45333000 Roboty instalacyjne gazowe
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50712000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

5.1 Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: Konserwacje, zabezpieczanie i usuwanie awarii, w zakresie prac sanitarnych obejmujących instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przeglądy, uruchamianie i zamykanie węzłów c.o. i c.w.u. oraz instalacji c.o. i c.w.u.
Opis: I. Szczegółowy zakres rzeczowy robót Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: a) kontrola stanu technicznego instalacji z zabezpieczeniem i usunięciem występujących przecieków, b) uszczelnienie lub wymiana zaworów, w tym: grzejnikowych, przelotowych pod pionami instalacji c.o. i cwu. oraz automatycznych odpowietrzników na pionach c.o. c) zabezpieczenie instalacji w budynku na okres zimowy d) w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z GPEC, spuszczenie i uzupełnienie czynnika grzewczego w instalacji wraz z jej odpowietrzeniem, e) regulacja instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej, f) naprawa lub wymiana pomp, w tym cyrkulacyjnych, termostatów, zasuw, zaworów (dotyczy węzłów nieprzekazanych do GPEC), g) demontaż i/lub montaż grzejników h) demontaż i/lub montaż bojlera, i) demontaż i/lub montaż elektrycznego pieca jednofunkcyjnego lub dwufunkcyjnego wraz z przeróbką instalacji j) wymiana urządzeń sanitarnych - biały montaż w lokalach do zasiedlenia k) sprawdzenie i uzupełnienie ubytków izolacji ciepłochronnej przewodów c.o. i c.w.u., zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych, l) uzupełnienie manometrów i termometrów na rozdzielaczach instalacji c.o., m) okresowe, zgodne z instrukcją lub w razie potrzeby, czyszczenie filtrów siatkowych na instalacji c.w.u. oraz na instalacjach c.o. w pomieszczeniach rozdzielaczy, n) okresowe, zgodne z instrukcją lub w razie potrzeby czyszczenie/konserwacja/wymiana w węźle cieplnym armatury i osprzętu wymagającej takiej czynności. o) uruchamianie i zamykanie wszystkich węzłów ciepłowniczych (ok. 80 szt.) będących w administracji Gdańskich Nieruchomości, p) usuwanie awarii w węzłach ciepłowniczych, q) przeglądy węzłów ciepłowniczych (ok. 80 szt.) będących w administracji Gdańskich Nieruchomości Przeglądy dotyczą: - całej instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. od: zaworów progowych w węźle cieplnym, gdy węzeł eksploatowany jest przez Zamawiającego, - rozdzielaczy co i cwu , gdy węzeł cieplny jest eksploatowany przez GPEC, r) montaż, naprawa lub wymiana układów automatycznej regulacji w węźle, s) zabezpieczenie studni klapą lub pokrywą gotową, t) zabezpieczenie studni klapą lub pokrywą wykonaną (deski + papa). II. Zamawiający przewiduje zlecanie Wykonawcy prac o zbliżonym charakterze do wymienionych w pkt. I.
Wewnętrzny identyfikator: TZ.250.106.2023.JR - zadanie (część) 2
Główna klasyfikacja (cpv): 50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45333000 Roboty instalacyjne gazowe
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50712000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

CPV: 50700000, 45210000, 45330000, 45333000, 50712000, 50720000, 50800000

Dokument nr: 00718699-2023, TZ.250.106.2023.JR - zadanie (część) 1

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godz.: 2023-12-28+01:00 13:00:00+01:00
Miejsce: Elektroniczne otwarcie ofert - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3736ab7b-83ab-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3736ab7b-83ab-11ee-a60c-9ec5599dddc1,

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-28+01:00 12:00:00+01:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Miejscowość: Gdańsk
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska

Miejsce realizacji
Miejscowość: Gdańsk
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe:

Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa: 2024-01-01+01:00
Data końcowa: 2025-01-31+01:00

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Gdańskie Nieruchomości
Numer rejestracyjny: 192817769
Adres pocztowy: Partyzantów 74
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-254
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział zamówień publicznych
E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl
Telefon: 48583201032
Faks: 48583458235
Adres strony internetowej: https://nieruchomoscigda.pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Role tej organizacji:
Nabywca

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.