Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-11-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Tęczowa 2
12-200 Pisz
powiat: piski
Tel. 87 423 38 83, 87 423 20 22
zamowienia@pwik.pisz.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pisz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 87 423 38 83, 8
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości zamówienia
przekraczającej kwotę 30.000,00 zł, a nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł (netto)
na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu
(rodzaj zamówienia: usługi)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych, zwanych dalej
,,czynnościami" w zakresie:
a) Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego sporządzona na
podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie (niezależnie od ilości
podłączeń do budynku w obrębie działki lub działek)
b) Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego sporządzona na
podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie (niezależnie od ilości
podłączeń do budynku w obrębie działki lub działek)
c) Tyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej
d) Tyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej
e) Inwentaryzacja uzbrojenia sieci wod -kan ( hydranty, zasuwy, studnie wod, studnie
kanalizacyjne )
Szacunkowe ilości poszczególnych czynności zostały wyszczególnione w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 2.
Zamawiający informuje, iż faktyczna ilość, zleconych czynności uzależniona będzie od ilości
zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może się różnić
od szacunkowej ilości wskazanej przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia. W związku
z powyższym Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną
ilość prawidłowo wykonanych czynności. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego
z tego tytułu żadne roszczenia.2) Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy
3) Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: zgodnie z postanowieniami
zawartymi we wzorze umowy

Dokument nr: 9/PP/2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):
a) osobiście w: Siedzibie Zamawiającego
b) przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
c) w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@pwik.pisz.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15 grudnia 2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia 2 stycznia 2024 r.

Wymagania:
5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1
b) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2
7. Kryteria oceny ofert: 100% cena
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku
do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dn. 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.