Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mównic drewnianych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mównic drewnianych

Data zamieszczenia: 2023-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa 12
40-007 Katowice
powiat: Katowice
323591334
dzp@us.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 323591334
Termin składania ofert: 2023-12-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mównic drewnianych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa mównic drewnianych (2 szt.), spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do Zaproszenia, zwanych dalej ,,meblami". Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (tj. rok produkcji min. 2022), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup mebli wraz z transportem, dostarczeniem, wniesieniem, rozładunkiem do pomieszczeń Zamawiającego oraz montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli oraz ich wypoziomowanie.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia;
4) Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od otrzymania zamówienia;
Wykonawca może w drodze negocjacji zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia w stosunku do wymaganego terminu wskazanego powyżej.
5) Uniwersytet Śląski Ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice.
6) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble wynosi: 24 miesiące. Wykonawca może w drodze negocjacji zaproponować dłuższy termin gwarancji w stosunku do wymaganego minimalnego terminu wskazanego powyżej.
7) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.

CPV: 39130000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00517602, DZP.382.1.99.2023

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający informuje, że może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 305 pkt 2) ustawy Pzp, po uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym (DZP.382.1.94.2023, unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp w dniu 17.11.2023 r.), w którym nie złożono żadnej oferty, jeśli pierwotne warunku zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-d5f6148c-7d9f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Perfect sp. z o.o. sp.k.
5.1.2.) Ulica: ul. Partyzantów 31A
5.1.3.) Miejscowość: Bielsko - Biała
5.1.4.) Kod pocztowy: 43-300
5.1.5.) Województwo: śląskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.