Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o
ul. Lipowa 76 A
64-100 Leszno
powiat: Leszno
Sekretariat +48 65 529 83 11
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: 2 800,00 zł
Nr telefonu: Sekretariat +48 65 5
Termin składania ofert: 2023-12-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na zasadach określonych w .Regulaminie Udzielania Zamówień Sektorowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie", na wykonanie zadania pn.:
,,DOSTAWA materiałów i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej"
o Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dokument nr: INW-P-Z/0033/2023

Otwarcie ofert: o Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2023 r. o godz. 10.30, a transmisja online będzie dostępna pod adresem: https://meet.jit.si/ZamowienieMPWIK. Zamawiający zaleca otwieranie linku w przeglądarce Chrome.
o Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana oferentom drogą mailową do dnia 11.12.2023 r.

Składanie ofert:
o TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 11.12.2023 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno, w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.00 do 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
o Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wymagania:
o Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem INW-P-Z/0033/2023.
o Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ,,Regulaminie Udzielania Zamówień Sektorowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie", spełnia wymagania SIWZ i jednocześnie posiada najniższą cenę za dany pakiet.
o Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dnia 11.12.2023 r. do godz. 10.00 wadium w wysokości: 2 800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w następującej formie:
a) pieniądza,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
o Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert: cena 100%.
o Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
o Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, którego wartość nie przekracza kwoty progów unijnych dla zamawiających sektorowych.
° Do niniejszego zamówienia stosuje się postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwany dalej jako RUZS.

Kontakt:
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji: Maciej Apolinarski tel. 65 - 529-83-59

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.