Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup fabrycznie nowych elementów złącznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup fabrycznie nowych elementów złącznych

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
pszpila@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1542038,71a0a03ce230e88a1b30a19d60a106e8.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup fabrycznie nowych elementów złącznych
Treść zapytania:
I. Proszę o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych elementów złącznych :
6Z-0699000129 ŚRUBA TRANSPORTOWA M20-ST wg DIN 580-M20-ST 10,00 szt.
6Z-0699000118 ŚRUBA M20 Z UCHEM TRANSPORTOWYM wg DIN 580/PN-92/M-82472 11,00 szt.
61-0601000F77 ŚRUBA M12x70 KL. 5,6 DIN 7984 30,00 szt.
61-0601000F75 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8x45 kl.8.8 DIN 931 10,00 kg
61-0601000F63 ŚRUBA M30x200 kl.10.9 ISO 4017 146 szt.
61-0601000F22 ŚRUBA M36x100 kl.10,9 ISO 4017 12,00 szt.
61-0601000F20 ŚRUBA M30x135 Kl.8,8 A2C PN-85/M-82101 70,00 szt.
61-0601000E89 ŚRUBA M12x40 kl.8.8 ISO 10642 2,10 kg
61-0601000E65 ŚRUBA IMBUSOWA M10x50 kl. 12.9 DIN 912 1,20 kg
61-0601000E22 ŚRUBA IMBUSOWA DIN 912 M16x35 KL.12.9 6,00 szt.
61-0601000C66 ŚRUBA ISO 4762-M12x30-8.8 PN-EN SIO 4762:2006 6,00 szt.
61-0601000995 N00 57261 ŚRUBA S3575-15IP KOMET 20,00 szt.
61-0601000971 ŚRUBA TEOWA 85787 (M16x18x80) RAIS 20,00 szt.
61-0601000774 ŚRUBA M30x90-8.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82105 48,00 szt.
61-0601000529 ŚRUBA M20x55 kl.10.9 ISO 4017 3,30 kg
61-0601000352 ŚRUBA M12x150 kl.8.8 PN-EN ISO 4017:2004 0,50 kg
61-0601000310 ŚRUBA M12x60 kl. 5,8 PN-85/M-82101 7,30 kg
61-0601000270 ŚRUBA M12x40 kl.5,8 PN-85/M-82105 1,00 kg
61-0601000115 ŚRUBA IMBUSOWA M20x145 kl.10,9 PN-85/M-82302 20,00 szt.
II. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w PLN/kg,
- Cenę netto w PLN/szt.
- termin płatności: preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni.
- termin realizacji,
- termin obowiązywania gwarancji,
- warunki dostawy (na koszt i staranie Oferenta),
- miejsce dostawy: MS 43-267 Suszec Ul. Piaskowa 35
- kraj pochodzenia / producent.
- podpisane Oświadczenie ( załącznik nr 1a)
JZR Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji.
Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez oferenta.
Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej (stanowiący załącznik do oferty): skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisującą ofertę (osoby podpisujące).
III. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR sp. z o.o. pod adresem:
https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
IV. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pozycji.
2. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. w oparciu o ,,Regulamin postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju'' z dnia 29.12.2011 r. (tekst jednolity), dostępny na stronie internetowej JZR sp. z o.o. pod adresem:
www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/dokumenty/Regulamin_postepowania_przetargowego.pdf
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
11. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
12. Dodatkowych informacji udziela: Patryk Szpila - tel. 32 438 80 55, e-mail: pszpila@jzr.pl
13. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku Oferentów,
- powtórzenie aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.
- wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji. Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez Oferenta.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ŚRUBA TRANSPORTOWA M20-ST wg DIN 580-M20-ST 10 szt. 6Z-0699000129
2. ŚRUBA M20 Z UCHEM TRANSPORTOWYM wg DIN 580/PN-92/M-82472 11 szt. 6Z-0699000118
3. ŚRUBA M12x70 KL. 5,6 DIN 7984 30 szt. 61-0601000F77
4. ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8x45 kl.8.8 DIN 931 10 kg 61-0601000F75
5. ŚRUBA M30x200 kl.10.9 ISO 4017 146 szt. 61-0601000F63
6. ŚRUBA M36x100 kl.10,9 ISO 4017 12 szt. 61-0601000F22
7. ŚRUBA M30x135 Kl.8,8 A2C PN-85/M-82101 70 szt. 61-0601000F20
8. ŚRUBA M12x40 kl.8.8 ISO 10642 2.1 kg 61-0601000E89
9. ŚRUBA IMBUSOWA DIN 912 M16x35 KL.12.9 6 szt. 61-0601000E22
10. ŚRUBA ISO 4762-M12x30-8.8 PN-EN SIO 4762:2006 6 szt. 61-0601000C66
11. ŚRUBA TEOWA 85787 (M16x18x80) RAIS 20 szt. 61-0601000971
12. ŚRUBA M30x90-8.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82105 50 szt. 61-0601000774
13. ŚRUBA M20x55 kl.10.9 ISO 4017 3.3 kg 61-0601000529
14. ŚRUBA M12x150 kl.8.8 PN-EN ISO 4017:2004 0.5 kg 61-0601000352
15. ŚRUBA M12x60 kl. 5,8 PN-85/M-82101 7.3 kg 61-0601000310
16. ŚRUBA M12x40 kl.5,8 PN-85/M-82105 1 kg 61-0601000270
17. ŚRUBA IMBUSOWA M20x145 kl.10,9 PN-85/M-82302 20 szt. 61-0601000115
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup fabrycznie nowych elementów złącznych"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z374/367411

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1542038,71a0a03ce230e88a1b30a19d60a106e8.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
05- 12- 2023 15: 45
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
08- 12- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
07- 12- 2023 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1542038,71a0a03ce230e88a1b30a19d60a106e8.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Patryk Szpila
tel:
e-mail: pszpila@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.