Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do naprawy odcinka instalacji c.o

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do naprawy odcinka instalacji c.o

Data zamieszczenia: 2023-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka-Bzie"
Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do naprawy odcinka instalacji c.o.
w rejonie budynku nadszybia szybu IVz dla JSW S.A. ,,Borynia-Zofiówka-Bzie"

Dokument nr: 80/23/Z

Otwarcie ofert: Data otwarcia: 13.12.2023r. godz. 09 00

Wymagania:
Ofertę w zaklejonej kopercie - z dopiskiem ,,Przetarg - Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych
do naprawy odcinka instalacji c.o. w rejonie budynku nadszybia szybu IVz dla JSW S.A. ,,Borynia-
Zofiówka-Bzie" Ruch ,,Zofiówka", należy złożyć do dnia otwarcia ofert do godz. 08 30 w JSW S.A. KWK
,,Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch ,,Zofiówka", ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu-Zdroju, budynek Dyrekcji, II piętro,
pokój nr 308.
Kryteria oceny oferty: najniższa cena - 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania. W przypadku zakwalifikowania
do przetargu więcej niż jednej oferty przeprowadza się licytację zgodnie z obowiązującym regulaminem.
4.
Ważność oferty - 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
7.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
9.
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium oraz zabezpieczania należytego wykonania umowy.
10. Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.
Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają telefonicznie pracownicy KWK ,,Borynia-
Zofiówka-Bzie":
?
w sprawach technicznych:
?
Łukasz Smołka tel. 32 756 5549
?
w sprawach formalnych dotyczących przetargu:
?
Paweł Hajok tel. 32 756 5860
12. Załącznik: Wymagania ofertowe wraz z załącznikami.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania;
- zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO,
niniejszym informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Oferenta, zawartych w dokumentacji przetargowej jest Zamawiający,
b) dane inspektora ochrony danych Zamawiającego, w tym jego dane kontaktowe zamieszczone są na jego stronie internetowej o adresie www.jsw.pl,
c) dane osobowe Oferenta przetwarzane będą przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, a następnie
w celu zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a ponadto mogą być przetwarzane w celu wykonywania przez Zamawiającego
obowiązków
wynikających
z
przepisów prawa,
w szczególności
Prawa
Zamówień
Publicznych
i
prawa
Podatkowego,
tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, oraz w celu ochrony praw Zamawiającego wynikających z umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Oferenta przez okres nie dłuższy niż okres konieczny dla realizacji celów wskazanych w punkcie c)
powyżej,
e) dane osobowe Oferenta mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, przy pomocy których Oferent prowadzi działalność
(podwykonawcy), takich jak firma informatyczna, hostingodawca, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy, kancelaria adwokacka
lub radcowska, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowe JSW,
f) Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g) Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1
RODO,
h) podanie przez Oferenta swoich danych osobowych jest obligatoryjne - niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością przeprowadzenia
postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.