Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z dostawą mobilnych zbiorników na paliwa płynne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą mobilnych zbiorników na paliwa płynne

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. +48 94 34 44 900, fax. +48 94 34 44 700, 94 34 44 225, 94 34 44 142, 94 34 44 006
logistyka.wssg@strazgraniczna.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 94 34 44 90
Termin składania ofert: 2023-12-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie 2 szt. mobilnych zbiorników na paliwa płynne z podziałem na nw. zadania:
Zadanie nr 1:
w opcji: 1 szt. - mobilny zbiornik na benzynę bezołowiową o pojemności 330 I model: CTB330EEC2 230V. Parametry techniczne: pompa 230 V, wydajność 40 l/min.,
automatyczny pistolet, pokrywa, licznik elektroniczny, producent: Emiliana Serbatoi;
lub
w opcji: 1 szt. - mobilny zbiornik na benzynę bezołowiową o pojemności 220 I model: CTB220EEC2 230V. Parametry techniczne: pompa 230 V, wydajność 40 l/min.,
automatyczny pistolet, pokrywa, licznik elektroniczny, producent: Emiliana Serbatoi.
Zadanie nr 2:
1 szt.- mobilny zbiornik na olej napędowy o pojemności 220 I model:
CTG220ACC1230V. Parametry techniczne: pompa 230 V, wydajność 40 l/min.,
automatyczny pistolet, pokrywa, licznik elektroniczny, producent: Emiliana Serbatoi.

Składanie ofert:
VI. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;
2) miejsce, sposób złożenia oferty - ofertę można:
a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 - w Kancelarii jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 - 11:00 i 13:00 - 15:30,
b) przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.wssg@strazgraniczna.pl
(po wysłaniu e-maila wymaga się potwierdzenia telefonicznego
pod nr 94 34 44 006 lub 94 34 44 225 lub 94 34 44 142);

Miejsce i termin realizacji:
III. Opis wymagań stawianych potencjalnym Wykonawcom:
DOSTAWA do dnia 22 grudnia 2023 r. wraz z dowodem zakupu
VII. Termin realizacji zamówienia: do dnia 22 grudnia 2023 r.

Wymagania:
(faktura z 14 dniowym terminem płatności).
IV. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2) podpisana klauzula obowiązku informacyjnego związana z ochroną danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
3) podpisane oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4) pełnomocnictwo w przypadku, gdy dokumenty dot. składanej oferty podpisuje osoba/osoby inna niż osoba/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
V. Kryteria oceny oferty wraz z określeniem sposobu oceny.
1. Zadanie 1 - najniższa wartość brutto (cena ofertowa) - waga 100 % wybranego przez Zamawiającego typu zbiornika tj. o pojemności 330 I lub 220 I;
2. Zadanie 2 - najniższa wartość brutto (cena ofertowa) - waga 100 %.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każde odrębne zadanie określone w niniejszym wniosku.
4. Zamówienie może zostać podzielone ze względu na zaoferowaną najniższą cenę brutto (cena ofertowa) za realizację poszczególnych zadań wskazanych w przedmiocie zamówienia. Zamawiający wybierze ze złożonych ofert najkorzystniejsze cenowo oferty za poszczególne zadania. Wówczas zamówienie zostanie udzielone oferentom, którzy złożyli najkorzystniejszą cenowo ofertę za każde zadanie oddzielnie.
5. Zamawiający w zakresie zadania nr 1 w zależności od posiadanych środków finansowych oraz dostępności zbiorników na rynku i możliwości dostawy do dnia 22.12.2023 r. dokona wyboru jednego mobilnego zbiornika na benzynę bezołowiową tj. o pojemności 330 I lub 220 I.
3) na ofertę składają się dokumenty wymienione w pkt IV;
4) oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w tym w przypadkach dotyczących postępowań realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
VIII. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia:
1) oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
2) Wykonawca nie spełni określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego,
2) odwołania prowadzonego zapytania ofertowego oraz odstąpienie od złożenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczność powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Kontakt:
IX. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:
1) chor. SG Katarzyna Lasko - tel.: 94 34 44 225;
2) Pan Krzysztof Wróbel - tel.: 94 34 44 142;
XI. Zamawiający informuje, że ewentualne pytania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca może składać na adres logistyka.wsssg@strazgraniczna.pl do dnia 08.12.2023 r. do godz. 12.00 (po wysłaniu e-maila wymaga się potwierdzenia telefonicznego pod nr 94 34 44 006 lub 94 34 44 225 lub 94 34 44 142).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.