Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa nowych kontenerów do zbiórek odzieży

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa nowych kontenerów do zbiórek odzieży

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Majk Textile Sp. z o.o
6
78-550 Wełnica
powiat: drawski
798389287
office@majktextile.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182239
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wełnica
Wadium: ---
Nr telefonu: 798389287
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Majk Textile - nowy producent szarpanki tekstylnej w regionie
Powstaje w kontekście naboru
FEPZ.01.06-IZ.00-001/23 - Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw

Część 1
nie dotyczy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych kontenerów do zbiórek odzieży o poniższych parametrach:
- grubość 1,00 mm
- wysokość 2000 mm
- szerokość 1150 mm
- głębokość 1141 mm
- malowany w wybranym kolorze
- obejma klamki utrudniająca jej wyłamanie
- regulowane stopy
- w komplecie z czujniki napełnienia oraz kłódka z systemem jednego klucza
Okres gwarancji
min 24 miesiące

CPV: 44613000-0, 44613800-8

Dokument nr: 2023-62464-182239, 1/12/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-12-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
drawski
Gmina
Czaplinek
Miejscowość
Wełnica

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
1. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym skutkujących wydłużeniem terminu umowy,
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy dotyczących dostępności podzespołów i materiałów ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie. Wykonawca udowodni wówczas, iż mimo złożenia zamówień na materiały/usługi dotyczące realizacji zamówienia, otrzymał informacje o braku materiałów/usług lub o ich dostępności w terminie wybiegającym poza termin realizacji umowy z Zamawiającym. Dowody mogą mieć formę emaila lub formalnej korespondencji,
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
- zmiany istotnych regulacji prawnych,
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca zapewni obsługę serwisową w języku polskim.
Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną urządzenia w języku polskim.
Warunki te należy potwierdzić o Formularzu oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-12-07
Data ostatniej zmiany
2023-12-07 13:33:40

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 80 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 80 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wykonawca, który zaoferował najdłuższy okres gwarancji otrzymuje 20 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
G = (Okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie/Najdłuższy okres gwarancji) x 20 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paulina Kusjada
tel.: 798389287
e-mail: office@majktextile.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.