Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie usług konserwacji platform do transportu osób niepełnosprawnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie usług konserwacji platform do transportu osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
tel. 76 853 11 31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 853 11 31
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

Wykonywanie usług konserwacji platform do transportu osób niepełnosprawnych w budynkach przychodni zdrowia przy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19, St. Moniuszki 9, Gwiaździstej 23, w budynku użytkowym przy Ul. Perseusza 13 oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy Ul. Merkurego 8 i przy Ul. Folwarcznej 2-2c w Głogowie

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji podstawowej i rozszerzonej (związanej z wymianą elementów wynikających z ich naturalnego zużycia) niżej wymienionych platform do transportu osób niepełnosprawnych:
2.1 Platformy w budynkach przychodni: platformy firmy Kleindienst Garaventa Polska sp. z o.o. typ GSL Classic;
2.2. Platforma w budynku przy Ul. Merkurego 8: platforma typu V64 Vimec;
2.3. Platforma w budynku przy Ul. Folwarcznej 2-2c: platforma typu Cibes A5000;
2.4. Platforma w budynku lokali użytkowych przy Ul. Perseusza 13: platforma typu Cibes A5000.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.12.2023 r. o godz. 1030. w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - I piętro.

Składanie ofert:
7. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2023 r. do godz. 900 w siedzibie firmy przy Ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - Sekretariat - II piętro.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wymagania:
3. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
3.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
3.2. Projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
3.3. Wykaz podwykonawców (załącznik nr 3 do ogłoszenia);
3.4. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
3.5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorących udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (załącznik nr 5 do ogłoszenia);
3.6. Oświadczenie o podatku VAT i nr konta bankowego (załącznik nr 6 do ogłoszenia).

4.2. ADM "Śródmieście", Al. Wolności 40a, 67-200 Głogów, tel. 76-8531181 (platforma przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19);
4.2. Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie - Aleksandra Markiewicz lub Sławomir Sadecki, tel. 76-8531131.

6. Oprócz wypełnionych i podpisanych dokumentów, o których mowa w ust. 3 do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
6.1. Wykaz minimum 2 usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na konserwacji platform do transportu osób niepełnosprawnych lub tym podobnych urządzeń dźwigowych na rzecz jednego podmiotu przez okres minimum 12 miesięcy dla każdej z wyszczególnionych usług.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te wykonywane były w sposób należyty (np. referencje);
6.2. Aktualne uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego (dźwigów osobowych
i towarowych) nadane przez organa dozoru technicznego, wymagane ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z póź. zm.);
6.3. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert;

6.4. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej zaoferowanej kwoty brutto.

Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.

9. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 3 stronie internetowej
Zamawiającego.

Uwagi:
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena

Kontakt:
4. Kontakt z ramienia Zamawiającego:
4.1. ADM ,,Hutnik", ul. C. K. Norwida 1, 67-200 Głogów, tel. 76-8531191 (platformy przy
ul. St. Moniuszki 9, ul. Gwiaździstej 23, ul. Folwarcznej 2-2c, ul. Perseusza 13 oraz przy
ul. Merkurego 8);

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.