Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2024

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2024

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RESZEL
Rynek 24
11-440 Reszel
powiat: kętrzyński
przetargi@gminareszel.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Reszel
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024 - Część 1 - Rejon Nr 1 - o łącznej długości ok. 4,730 km .
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odśnieżanie jezdni dróg gminnych i jezdni dróg powiatowych,
2) zwalczanie śliskości nawierzchni dróg ,
3) usuwanie skutków gołoledzi,
4) wywożenie śniegu i lodu z ulic, rozjazdów lub innych wskazanych miejsc przez Zamawiającego
5) zakup i magazynowanie soli oraz przygotowywanie mieszanek piasku z solą (20%) i innych materiałów uszorstniających,
6) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi,
3. Wymagania techniczne i jakościowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiału zwiększającego szorstkość i środków chemicznych niezbędnych do zwalczania śliskości dróg,
2) Wskazanie lokalizacji i zabezpieczenia składowisk materiałów uszorstniających należy do obowiązków Wykonawcy,
3) Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu i personelu do wykonania powierzonego zadania,
4) Stosowanie materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. / Dz.U. Nr 230 poz. 1960/ w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
4. Zamawiający ma prawo kontrolować prawidłowość i rzetelność wykonania prac w dowolnym czasie, spisując protokół z przeprowadzonej kontroli.
5. Zamawiający na bieżąco będzie potwierdzał wykonanie prac.
6. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo po telefonicznym zleceniu przedstawiciela zamawiającego.
7. W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych Wykonawca podejmuje decyzję o uruchomieniu pogotowia zimowego bez uprzedniej decyzji Zamawiającego niezwłocznie informując o tym Zamawiającego.
8. Ustala się standardy i kolejność odśnieżania - zgodnie z załącznikiem od nr 7 do SWZ - Plan odśnieżania dróg gminnych miejskich i zamiejskich na terenie miasta i gminy Reszel w roku 2024 - Rejony od nr 1 do nr 4.
9. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i drogach powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024.
10. Wywóz śniegu i lodu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie decyzji Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie, utrudnienia oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywanymi usługami objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia w obrębie Rejonu Wykonawcy, na czas akcji zimowego utrzymania dróg gminnych.
12. Uszczegółowienie i dodatkowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do SWZ.
UWAGA!
Zamawiający nie mógł zamieścić kompletnego zapisu z uwagi na ograniczoną ilość znaków. Pełen zapis w SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024 - Część 2 - Rejon Nr 2 - o łącznej długości ok. 24,900 km.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odśnieżanie jezdni dróg gminnych i jezdni dróg powiatowych,
2) zwalczanie śliskości nawierzchni dróg ,
3) usuwanie skutków gołoledzi,
4) wywożenie śniegu i lodu z ulic, rozjazdów lub innych wskazanych miejsc przez Zamawiającego
5) zakup i magazynowanie soli oraz przygotowywanie mieszanek piasku z solą (20%) i innych materiałów uszorstniających,
6) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi,
3. Wymagania techniczne i jakościowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiału zwiększającego szorstkość i środków chemicznych niezbędnych do zwalczania śliskości dróg,
2) Wskazanie lokalizacji i zabezpieczenia składowisk materiałów uszorstniających należy do obowiązków Wykonawcy,
3) Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu i personelu do wykonania powierzonego zadania,
4) Stosowanie materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. / Dz.U. Nr 230 poz. 1960/ w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
4. Zamawiający ma prawo kontrolować prawidłowość i rzetelność wykonania prac w dowolnym czasie, spisując protokół z przeprowadzonej kontroli.
5. Zamawiający na bieżąco będzie potwierdzał wykonanie prac.
6. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo po telefonicznym zleceniu przedstawiciela zamawiającego.
7. W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych Wykonawca podejmuje decyzję o uruchomieniu pogotowia zimowego bez uprzedniej decyzji Zamawiającego niezwłocznie informując o tym Zamawiającego.
8. Ustala się standardy i kolejność odśnieżania - zgodnie z załącznikiem od nr 7 do SWZ - Plan odśnieżania dróg gminnych miejskich i zamiejskich na terenie miasta i gminy Reszel w roku 2024 - Rejony od nr 1 do nr 4.
9. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i drogach powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024.
10. Wywóz śniegu i lodu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie decyzji Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie, utrudnienia oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywanymi usługami objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia w obrębie Rejonu Wykonawcy, na czas akcji zimowego utrzymania dróg gminnych.
12. Uszczegółowienie i dodatkowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024 - Część 3 - Rejon Nr 3 - o łącznej długości ok. 31,200 km.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odśnieżanie jezdni dróg gminnych i jezdni dróg powiatowych,
2) zwalczanie śliskości nawierzchni dróg ,
3) usuwanie skutków gołoledzi,
4) wywożenie śniegu i lodu z ulic, rozjazdów lub innych wskazanych miejsc przez Zamawiającego
5) zakup i magazynowanie soli oraz przygotowywanie mieszanek piasku z solą (20%) i innych materiałów uszorstniających,
6) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi,
3. Wymagania techniczne i jakościowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiału zwiększającego szorstkość i środków chemicznych niezbędnych do zwalczania śliskości dróg,
2) Wskazanie lokalizacji i zabezpieczenia składowisk materiałów uszorstniających należy do obowiązków Wykonawcy,
3) Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu i personelu do wykonania powierzonego zadania,
4) Stosowanie materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. / Dz.U. Nr 230 poz. 1960/ w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
4. Zamawiający ma prawo kontrolować prawidłowość i rzetelność wykonania prac w dowolnym czasie, spisując protokół z przeprowadzonej kontroli.
5. Zamawiający na bieżąco będzie potwierdzał wykonanie prac.
6. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo po telefonicznym zleceniu przedstawiciela zamawiającego.
7. W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych Wykonawca podejmuje decyzję o uruchomieniu pogotowia zimowego bez uprzedniej decyzji Zamawiającego niezwłocznie informując o tym Zamawiającego.
8. Ustala się standardy i kolejność odśnieżania - zgodnie z załącznikiem od nr 7 do SWZ - Plan odśnieżania dróg gminnych miejskich i zamiejskich na terenie miasta i gminy Reszel w roku 2024 - Rejony od nr 1 do nr 4.
9. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i drogach powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024.
10. Wywóz śniegu i lodu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie decyzji Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie, utrudnienia oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywanymi usługami objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia w obrębie Rejonu Wykonawcy, na czas akcji zimowego utrzymania dróg gminnych.
12. Uszczegółowienie i dodatkowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024 - Część 4 - Rejon Nr 4 - o łącznej długości ok. 9,632 km
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odśnieżanie jezdni dróg gminnych i jezdni dróg powiatowych,
2) zwalczanie śliskości nawierzchni dróg ,
3) usuwanie skutków gołoledzi,
4) wywożenie śniegu i lodu z ulic, rozjazdów lub innych wskazanych miejsc przez Zamawiającego
5) zakup i magazynowanie soli oraz przygotowywanie mieszanek piasku z solą (20%) i innych materiałów uszorstniających,
6) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi.
3. Wymagania techniczne i jakościowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiału zwiększającego szorstkość i środków chemicznych niezbędnych do zwalczania śliskości dróg,
2) Wskazanie lokalizacji i zabezpieczenia składowisk materiałów uszorstniających należy do obowiązków Wykonawcy,
3) Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu i personelu do wykonania powierzonego zadania,
4) Stosowanie materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. / Dz.U. Nr 230 poz. 1960/ w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
4. Zamawiający ma prawo kontrolować prawidłowość i rzetelność wykonania prac w dowolnym czasie, spisując protokół z przeprowadzonej kontroli.
5. Zamawiający na bieżąco będzie potwierdzał wykonanie prac.
6. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo po telefonicznym zleceniu przedstawiciela zamawiającego.
7. W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych Wykonawca podejmuje decyzję o uruchomieniu pogotowia zimowego bez uprzedniej decyzji Zamawiającego niezwłocznie informując o tym Zamawiającego.
8. Ustala się standardy i kolejność odśnieżania - zgodnie z załącznikiem od nr 7 do SWZ - Plan odśnieżania dróg gminnych miejskich i zamiejskich na terenie miasta i gminy Reszel w roku 2024 - Rejony od nr 1 do nr 4.
9. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i drogach powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2024.
10. Wywóz śniegu i lodu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie decyzji Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie, utrudnienia oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywanymi usługami objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia w obrębie Rejonu Wykonawcy, na czas akcji zimowego utrzymania dróg gminnych.
12. Uszczegółowienie i dodatkowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do SWZ.

CPV: 90620000-9, 90630000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00539094, TB-ZP.271.15.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b831ffa-941e-11ee-ba3b-4e891c384685
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w SWZ przedmiotowego postępowania oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) jest Burmistrz Reszla, z siedzibą: Urząd Gminy Reszel, Ul. Rynek 24, 11-440
Reszel, tel: +48 89 755 39 00, e-mail: burmistrz@gminareszel.pl
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji praw dziecka, może Pan/i kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych (dalej IOD), Panią Dorotą Brandeburg za pomocą: poczty elektronicznej na adres: iod@gminareszel.pl;
telefonicznie pod nr telefonu: 782348222; lub pisemnie na adres: Ul. Rynek 24, 11-440 Reszel.
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do.....
UWAGA!
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełny opis w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-15 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.