Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KAROLEW" w Łodzi
Bratysławska 6A
94-035 Łódź
powiat: Łódź
Telefon: 42 686 31 89
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: Telefon: 42 686 31 8
Termin składania ofert: 2024-02-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na:
ZADANIE I. Remoncie wewnętrznych linii zasilających, zgodnie z projektem:
BI. 64 - Ul. Grodzieńska 14/15 - blok wysoki czteroklatkowy BI. 65 - Ul. Grodzieńska 4/8 - blok wysoki czteroklatkowy Z
ADANIE II. Remoncie instalacji wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z projektem: BI. 44 - Ul. Wioślarska 5 - blok niski trzyklatkowy

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, Ul. Bratysławska 6a. w dniu 20.02.2024 r. godz. 9.00 ZADANIE I godzi. 9.30 ZADANIE II

Specyfikacja:
Kosztorysy nakładcze / przedmiary dla wszystkich robót oraz dokumentacja techniczna dot. zadań znajdują się do wglądu w Spółdzielni. Od 24.01.2024r. dokumenty te będzie można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.karolew.eu.

Składanie ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 19.02.2024 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót: ZADANIE I:
o Blok64-do 31.12.2024 r.
o Blok65-do 31.12.2024 r.
ZADANIE II: do 31.12.2024 r.

Wymagania:
Wysokość wadium na:
ZADANIE I: wynosi 24 000 zł dla każdego bloku ZADANIE II: wynosi 7 000 zł
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni o numerze: PKO 3 o/Łódź nr 17 1020 3378 0000 1402 0293 1251 w terminie do 19.02.2024 r. do godz. 12.00.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie przeznaczone przez Spółdzielnię na kaucję zabezpieczającą podpisanie umowy oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i usunięcia usterek w okresie gwarancji.
Na wniosek wykonawcy, którego oferta została przyjęta, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na zastąpienie kaucji zabezpieczającej w formie gotówkowej, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad, zabezpieczeniem umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Zastrzeżenie: wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Oferenci przystępujący do przetargu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-montażowych i konserwacyjnych, usług projektowych oraz dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,KAROLEW" w Łodzi i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:
o swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaproponowali tę samą cenę i warunki wykonania,
o odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Krawczyk, tel. 607-676-200.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.