Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o
ul. Świderska 42
21-400 Łuków
powiat: łukowski
peclukow@pro.onet.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: 500 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1.
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1.
Nazwa
Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie
Numer referencyjny: EEC/LUKOW/01/2024
II.1.2.
Główny kod CPV
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
II.1.3.
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4.
Krótki opis
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. ,,Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie", wraz ze świadczeniem usług serwisowych i gwarancyjnych w okresie gwarancji.
W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia należy zaprojektować i wykonać: kompletną elektrociepłownię wyposażoną w wodne Kotły Biomasowe (KB1, KB2, KB3) zasilające miejską sieć ciepłowniczą oraz Układ ORC współpracujący z ww. Kotłami Biomasowymi produkujący energię elektryczną - Ekologiczna Elektrociepłownia w Łukowie stanowić ma integralną część istniejącej Ciepłowni Rejonowej w Łukowie
II.1.5.
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6.
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2.
Opis
II.2.2.
Dodatkowy kod lub kody CPV
42111000 Silniki, 42112000 Instalacje turbinowe, 42120000 Pompy i sprężarki, 42122130 Pompy wodne, 42123400 Sprężarki powietrza, 42123610 Układy sprężonego powietrza, 42160000 Układy kotłów grzewczych, 42511100 Wymienniki ciepła, 42514000 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, 42522000 Wentylatory inne niż domowe, 42961000 System sterowania i kontroli, 44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy, 44615000 Zbiorniki ciśnieniowe, 44622000 Układy odzyskiwania ciepła, 45000000 Roboty budowlane, 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45111300 Roboty rozbiórkowe, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45223100 Montaż konstrukcji metalowych, 45223200 Roboty konstrukcyjne, 45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody, 45233140 Roboty drogowe, 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45251200 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni, 45251220 Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania, 45251250 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych, 45259900 Modernizacja zakładów, 45262300 Betonowanie, 45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego, 45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 45320000 Roboty izolacyjne, 45321000 Izolacja cieplna, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 45350000 Instalacje mechaniczne, 45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45442100 Roboty malarskie, 45442200 Nakładanie powłok antykorozyjnych, 45442300 Roboty w zakresie ochrony powierzchni, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej, 51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego, 51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych, 51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych, 71700000 Usługi nadzoru i kontroli, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3.
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Łuków
II.2.4.
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. ,,Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie", wraz ze świadczeniem usług serwisowych i gwarancyjnych w okresie gwarancji.
W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia należy zaprojektować i wykonać: kompletną elektrociepłownię wyposażoną w wodne Kotły Biomasowe (KB1, KB2, KB3) zasilające miejską sieć ciepłowniczą oraz Układ ORC współpracujący z ww. Kotłami Biomasowymi produkujący energię elektryczną - Ekologiczna Elektrociepłownia w Łukowie stanowić ma integralną część istniejącej Ciepłowni Rejonowej w Łukowie. 4) Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi dokumentami: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany w skrócie: ,,PFU") ,,Budowa Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie" (Załącznik nr 1 do SWZ).
II.2.5.
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6.
Szacunkowa wartość
II.2.7.
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 730
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10.
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11.
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13.
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14.
Informacje dodatkowe
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji całości Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie (liczony od wejścia Umowy w życie do Odbioru Końcowego, tj. do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego) wynosi 730 dni, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż Odbiór Końcowy Ekologicznej Elektrociepłowni w Łukowie musi nastąpić do 30 listopada 2026 r. (w zależności co nastąpi wcześniej

CPV: 45251000

Dokument nr: 69721-2024, EEC/LUKOW/01/2024

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2024 Czas lokalny: 11:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d2820115-babb-11ee-9897-f6855eb846c0

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2024 Czas lokalny: 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Łuków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
30/01/2024

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o.
ul. Świderska 42
Łuków
Kod NUTS: PL811 Bialski
21-400
Polska
E-mail: peclukow@pro.onet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.