Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup z dostawą elementów dębowych do remontu slipów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup z dostawą elementów dębowych do remontu slipów

Data zamieszczenia: 2024-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2
73-220 Drawno
powiat: choszczeński
tel: 530558548
dpn@dpn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 530558548
Termin składania ofert: 2024-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.:
Zakup z dostawą elementów dębowych do remontu slipów w Drawieńskim Parku Narodowym
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Drawna Ul. Kolejowa 20 elementów dębowych do remontu slipów w Drawieńskim Parku narodowym o następującej charakterystyce:
L.p. Wymiar |cm| Ilość szt. m3
1 12*12*200 170 4,8960
2 12*12*300 25 1,0800
3 6*20*300 70 2,5200
4 5*12*200 140 1,6800
5 5*16*200 250 4,0000
6 4*12*200 75 0,7200
Razem 14,8960

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2024 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego lub mailem na adres: dpn@dpn.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 20.03.2024 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena 100%
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) Formularz oferty wg załączonego wzoru.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy*/ usługi*/roboty budowlanej* określona w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
3) cena podawana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.
4) w ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C =------------xl 00 pktx 100%
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena", Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, Co - cena oferty ocenianej. 5) za najkorzystniejszą ofertę uznanie zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

Uwagi:
9. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że administratorem danych osobowych jest Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania profilowaniu i przeniesienia danych w oparciu o art. 15-22 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -UODO.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Jan Matujzo, tel: 530558548

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.