Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont izby przyjęć w szpitalu uzdrowiskowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont izby przyjęć w szpitalu uzdrowiskowym

Data zamieszczenia: 2024-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
ul. Uzdrowiskowa 54
43-230 Goczałkowice-Zdrój
powiat: pszczyński
Telefon: +48 324492101
przetargi@gozdroj.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Goczałkowice-Zdrój
Wadium: 3200 zł
Nr telefonu: Telefon: +48 3244921
Termin składania ofert: 2024-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont izby przyjęć w szpitalu uzdrowiskowym w Goczałkowicach-Zdroju należącym do Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju
Przedmiotem zamówienia jest remont izby przyjęć w szpitalu uzdrowiskowym w Goczałkowicach-Zdroju zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Remont izby przyjęć w szpitalu uzdrowiskowym w Goczałkowicach-Zdroju należącym do Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju
Opis: Przedmiotem zamówienia jest remont izby przyjęć w szpitalu uzdrowiskowym w Goczałkowicach-Zdroju zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroju.
Wewnętrzny identyfikator: ZP.382.7.2024
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

CPV: 45000000

Dokument nr: 84359-2024, ZP.382.7.2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 18/03/2024 10:30:00 (UTC+1)
Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 18/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 62 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230
Podpodział krajowy (NUTS): Bielski (PL225)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwane dalej: ,,RODO") informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, Ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000527775, NIP: 6381811134, REGON: 000291888, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gozdroj.pl, 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane: - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO zgodnie z przepisami prawa z zakresu działania Uzdrowiska i sektora finansów publicznych oraz prawa cywilnego i podatkowego, a w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny - w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy oraz rozliczenia umowy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym; 4) odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od potrzeby, będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz: - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO zgodnie z przepisami prawa z zakresu działania Uzdrowiska i sektora finansów publicznych oraz prawa cywilnego i podatkowego - podmioty uczestniczące w realizacji umowy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty zajmujące się obsługą prawną i bezpieczeństwem danych osobowych w Uzdrowisku, dostawcy usług technicznych i informatycznych Uzdrowiska, podmioty świadczące usługi wysyłkowe; - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: ubezpieczyciele, podmioty zajmujące się obsługą prawną i bezpieczeństwem danych osobowych w Uzdrowisku, dostawcy usług technicznych i informatycznych Uzdrowiska, podmioty świadczące usługi wysyłkowe, organy, urzędy, instytucje lub sądy prowadzące postępowanie lub podejmujące czynności związane z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń; 5) Państwa dane osobowe przechowywane będą z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń i zobowiązań podatkowych: - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO zgodnie z przepisami prawa z zakresu działania Uzdrowiska i sektora finansów publicznych oraz prawa cywilnego i podatkowego - przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowej realizacji umowy i jej rozliczenia z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń i zobowiązań podatkowych, przy czym w przypadku podmiotów, które brały udział w postępowaniu na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, Uzdrowisko przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego; - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - do czasu ustania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 6) posiadają Państwo, w zależności od ww. podstawy przetwarzania: - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO zgodnie z przepisami prawa z zakresu działania Uzdrowiska i sektora finansów publicznych oraz prawa cywilnego i podatkowego - prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (na zasadach z art. 15 RODO), ich sprostowania (na zasadach z art. 16 RODO), usunięcia (na zasadach art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (na zasadach art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (na zasadach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (na zasadach z art. 15 RODO), ich sprostowania (na zasadach z art. 16 RODO), usunięcia (na zasadach art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (na zasadach art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach art. 21 RODO), 7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową lub niemożnością zawarcia umowy lub jej rozliczenia lub też odmową lub niemożnością podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub niemożnością wykonania czynności, dla których konieczne jest przetwarzanie Państwa danych.

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice - Zdrój
Kod pocztowy: 43-230
Podpodział krajowy (NUTS): Bielski (PL225)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 2 Miesiąc

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
Numer rejestracyjny: KRS: 000052775
Adres pocztowy: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230
Podpodział krajowy (NUTS): Bielski (PL225)
Kraj: Polska
E-mail: przetargi@gozdroj.pl
Telefon: +48 324492101
Adres strony internetowej: www.gozdroj.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.