Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa, dostawa i uruchomienie elementów demonstracyjnej instalacji w zakresie...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa, dostawa i uruchomienie elementów demonstracyjnej instalacji w zakresie ekstenderów, lakierów, żywic i zawiesin

Data zamieszczenia: 2024-02-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: hubergroup Polska Spółka z o.o
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 27
55-080 Kąty Wrocławskie
powiat: wrocławski
+48 605 262 680, +48 501 137 692
adam.dudala@hubergroup.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184593
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kąty Wrocławskie
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 605 262 680, +48
Termin składania ofert: 2024-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 1/2024. Budowa, dostawa i uruchomienie elementów demonstracyjnej instalacji w zakresie ekstenderów, lakierów, żywic i zawiesin.
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.01-000L/23 - Opracowanie i demonstracja modułowej, zrównoważonej technologii produkcji farb i lakierów poligraficznych z wykorzystaniem komponentów pochodzenia naturalnego

Część 1
Elementy demonstracyjnej instalacji

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Postępowanie jest prowadzone w ramach realizowanego projektu nr FENG.01.01-IP.01-000L/23 pt.: ,,Opracowanie i demonstracja modułowej, zrównoważonej technologii produkcji farb i lakierów poligraficznych z wykorzystaniem komponentów pochodzenia naturalnego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w ,,Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027" Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, w tym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców.
Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa i uruchomienie elementów demonstracyjnej instalacji w zakresie ekstenderów, lakierów, żywic i zawiesin, zgodnie z warunkami i wymaganiami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Pełen opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami udziału i kryteriami oceny znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6, stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego nr 1/2024.
Zamówienie nie stanowi zamówienia podzielonego na części, w rozumieniu ,,Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027", z uwagi na jego specyfikę, warunki techniczne i funkcjonalne oraz konieczność precyzyjnego zintegrowania poszczególnych elementów.
Okres gwarancji
Co najmniej 36 miesięcy.

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 2024-49583-184593, 1/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-03-18

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
Gmina
Kąty Wrocławskie
Miejscowość
Nowa Wieś Wrocławska
Harmonogram (termin) i miejsce realizacji zamówienia.
Planowany termin realizacji zamówienia, w tym dostarczenie, montaż, uruchomienie i instruktażu personelu Zamawiającego z zasad i bezpieczeństwa obsługi, liczone od dnia podpisania umowy, nie później niż do 28.02.2025 r.
Miejsce realizacji zamówienia: 55-080 Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska, Ul. Nowa 27

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Pełen opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami udziału i kryteriami oceny znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6, stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego nr 1/2024.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Szczegółowy opis wymagań i sposób ich weryfikacji znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Szczegółowy opis wymagań i sposób ich weryfikacji znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Szczegółowy opis wymagań i sposób ich weryfikacji znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Szczegółowy opis wymagań i sposób ich weryfikacji znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Szczegółowy opis wymagań i sposób ich weryfikacji znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania);
b. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania),
c. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości dostawy, daty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania);
d. Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w lit. C, zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź protokoły odbioru opatrzone klauzulą ,,bez zastrzeżeń" lub pokrewną/inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
e. Dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia wraz z Harmonogramem prac, uwzględniającym wytyczne z Załącznika 5. Rozdział I, punkt D, aby Zamawiający mógł zweryfikować, czy oferowana dostawa odpowiada wymaganiom postawionym w zapytaniu ofertowym w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności.
f. Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy.
g. ,,Supplier Code of Conduct - Kodeks Postępowania Dostawców hubergroup".
Szczegółowy opis wymagań i sposób ich weryfikacji znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Szczegółowy opis wymagań i sposób ich weryfikacji znajduje się w Załącznikach nr 4, 5 i 6.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-02-16
Data ostatniej zmiany
2024-02-16 18:37:59

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I: Cena netto /70%
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w Załączniku nr 4.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II: Termin dostawy /10%
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w Załączniku nr 4.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium III: Okres gwarancji /10%
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w Załączniku nr 4.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium IV - Czas reakcji na zgłoszenie oraz czas rozpoczęcia usuwania awarii /10%
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w Załączniku nr 4.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przez Zamawiającego, dostępna jest na stronie internetowej firmy pod adresem: https://www.hubergroup.com/pl/pl/privacy

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Adam Dudała
tel.: +48 605 262 680
e-mail: adam.dudala@hubergroup.com
Marek Barth
tel.: +48 501 137 692
e-mail: marek.barth@hubergroup.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.