Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym"

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Kamieniecka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
powiat: ząbkowicki
Telefon: +48729057840
gmina@kamienieczabkowicki.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kamieniec Ząbkowicki
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +4872905784
Termin składania ofert: 2024-03-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim" Projekt jest realizowany Programu ,,Kultura" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim" Projekt jest realizowany Programu ,,Kultura" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Wspólny Słownik Zamówień CPV: . 32322000-6, 39150000-8. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Tytuł projektu: Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim Wszystkie składowe zamówienia stanowią wspólną całość wyposażenia, mającego służyć prowadzeniu warsztatów, zajęć edukacyjnych i konferencji. Całość zamówienia stanowić ma spójną całość zarówno w zakresie stylistycznym jak i funkcjonalnym. Podzielenie zamówienia na kilka podmiotów stwarza ryzyko, iż elementy mogą być ze sobą niespójne. Podział na części powodowałby ponadto niepotrzebne zwiększenie kosztów inwestycji, zwiększając koszty stałe związane z realizacją umowy (logistyka, wdrożenie, obsługa gwarancyjna). Ponadto istnieje duże ryzyko, że w przypadku podziału zamówienia na części, niektóre z nich mogą być niezrealizowane przez długi czas - co w efekcie opóźni rozpoczęcie realizacji całości zamierzenia. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym. 3.4. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż części wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wyposażenie służyć będzie prowadzeniu działalności kulturalnej, warsztatów, zajęć edukacyjnych i spotkań integrujących lokalną społeczność i zwiększających kompetencje zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Do zadań wykonawcy należeć będzie dostawa i wdrożenie m.in. a) Kompletnego systemu audioguide wraz z opracowaniem treści; b) Oprogramowania do gamifikowania ścieżek zwiedzania; c) Systemu sprzedaży biletów; d) Elementów aranżacyjnych (gabloty, elementy ruchome i inne); e) Wyposażenia do prowadzenia warsztatów: papierniczego, plastycznego, gier klasycznych itp.; f) Wyposażenie multimedialnego, w tym konferencyjnego; g) Wyposażenia meblowego. W szczególności wykonawca zobligowany jest do: a) Przygotowania w porozumieniu z Zamawiającym wszystkich treści do stanowisk multimedialnych i systemu audioprzewodników; b) Przedstawienia Zamawiającemu propozycji (np. w formie kart katalogowych) elementów wyposażenia takiego jak krzesła, ławki, stoły itp. na podstawie minimalnych parametrów wskazanych w SOPZ a następnie uzyskanie akceptacji do ich wdrożenia; c) Dostawy, rozmieszczenia i montażu dostarczonych elementów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; d) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji wszystkich dostarczonych elementów; e) Obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: DOSTAWA wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim". Projekt jest realizowany Programu ,,Kultura" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Opis: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA wyposażenia w ramach projektu pt. ,,Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim" Projekt jest realizowany Programu ,,Kultura" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Wspólny Słownik Zamówień CPV: . 32322000-6, 39150000-8. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Tytuł projektu: Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim Wszystkie składowe zamówienia stanowią wspólną całość wyposażenia, mającego służyć prowadzeniu warsztatów, zajęć edukacyjnych i konferencji. Całość zamówienia stanowić ma spójną całość zarówno w zakresie stylistycznym jak i funkcjonalnym. Podzielenie zamówienia na kilka podmiotów stwarza ryzyko, iż elementy mogą być ze sobą niespójne. Podział na części powodowałby ponadto niepotrzebne zwiększenie kosztów inwestycji, zwiększając koszty stałe związane z realizacją umowy (logistyka, wdrożenie, obsługa gwarancyjna). Ponadto istnieje duże ryzyko, że w przypadku podziału zamówienia na części, niektóre z nich mogą być niezrealizowane przez długi czas - co w efekcie opóźni rozpoczęcie realizacji całości zamierzenia. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym ( obowiązuje komunikacja przez platformę e-zamowienia ). 3.4. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż części wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wyposażenie służyć będzie prowadzeniu działalności kulturalnej, warsztatów, zajęć edukacyjnych i spotkań integrujących lokalną społeczność i zwiększających kompetencje zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Do zadań wykonawcy należeć będzie dostawa i wdrożenie m.in. a) Kompletnego systemu audioguide wraz z opracowaniem treści; b) Oprogramowania do gamifikowania ścieżek zwiedzania; c) Systemu sprzedaży biletów; d) Elementów aranżacyjnych (gabloty, elementy ruchome i inne); e) Wyposażenia do prowadzenia warsztatów: papierniczego, plastycznego, gier klasycznych itp.; f) Wyposażenie multimedialnego, w tym konferencyjnego; g) Wyposażenia meblowego. W szczególności wykonawca zobligowany jest do: a) Przygotowania w porozumieniu z Zamawiającym wszystkich treści do stanowisk multimedialnych i systemu audioprzewodników; b) Przedstawienia Zamawiającemu propozycji (np. w formie kart katalogowych) elementów wyposażenia takiego jak krzesła, ławki, stoły itp. na podstawie minimalnych parametrów wskazanych w SOPZ a następnie uzyskanie akceptacji do ich wdrożenia; c) Dostawy, rozmieszczenia i montażu dostarczonych elementów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; d) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji wszystkich dostarczonych elementów; e) Obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: 4/BGP-4/PN-D/2024
Główna klasyfikacja (cpv): 32322000 Urządzenia multimedialne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 39150000 Różne meble i wyposażenie

CPV: 32322000, 39150000

Dokument nr: 111412-2024, 4/BGP-4/PN-D/2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 09/03/2024 16:00:00 (UTC+1)

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 09/03/2024 15:00:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Kraj: Polska
W dowolnym miejscu w danym państwie

Szacowany okres obowiązywania
Data zakończenia trwania: 26/04/2024
Inny okres: Nieznany

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Numer rejestracyjny: 8871635266
Adres pocztowy: ul. Kamieniecka 26
Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
Kod pocztowy: 57-230
Podpodział krajowy (NUTS): Wałbrzyski (PL517)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
E-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu
Telefon: +48729057840
Faks: +48729057840
Adres strony internetowej: https://kamienieczabkowicki.eu
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.