Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont nawierzchni ciągu pieszego oraz uzupełnienie ubytków na placu manewrowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont nawierzchni ciągu pieszego oraz uzupełnienie ubytków na placu manewrowym

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,FELIN"
ul. Wł. Jagiełły 10
20-281 Lublin
powiat: Lublin
tel. (81) 746-81-70-72
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (81) 746-81-70-
Termin składania ofert: 2024-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont nawierzchni ciągu pieszego oraz uzupełnienie ubytków na placu manewrowym
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,FELIN"

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszego przy niżej wymienionych nieruchomościach położonych przy Ul. Władysława Jagiełły 16 i Królowej Jadwigi 15 w Lublinie oraz uzupełnienie rozebranej kostki złożonej na odkład na placu manewrowym przy nieruchomości Władysława Jagiełły 16
Zakres prac obejmuje:

Ciąg pieszy:

roboty rozbiórkowe
rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm wraz z ławą,
rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej we wskazanych miejscach z jej oczyszczeniem i ze złożeniem do ponownego wykorzystania,
miejscowa rozbiórka podbudowy.
Plac manewrowy:

usunięcie zasypki z kruszywa w miejscach gdzie została rozebrana nawierzchnia z kostki brukowej,

Roboty odtworzeniowe:

Ciąg pieszy:

wykonanie podbudowy z betonu 7,5 MPa,
obsadzenie obrzeży trawnikowych z odzysku 8x100 cm,
wykonanie warstwy wyrównawczej żwirem grubości warstwy max. 3 cm,
ułożenie kostki brukowej z odzysku.

Plac manewrowy:

wykonanie warstwy żwiru max. 3 cm
ułożenie z odkładu kostki brukowej

Uwaga: Wierzch powierzchni kostki brukowej ciągu pieszego wyniesiony o 1 cm powyżej krawędzi obrzeża trawnikowego.

Po wykonaniu robót, uporządkowanie terenu łącznie z odtworzeniem zieleni.

Do wyceny należy przyjąć niżej wymienione wytyczne:

Ciąg pieszy:

obrzeża trawnikowe 8x100 cm - 200,00 mb
nawierzchnia z kostki brukowej - 214,00 m2

Plac manewrowy:

Uzupełnienie kostką brukową miejsc po rozbiórce - 35,00 m2

Należy przyjąć odzysk materiałów do ponownej zabudowy na poziomie:

95 % - kostka brukowa

70 % - obrzeża trawnikowe

Składanie ofert:
Oferty należy składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FELIN" przy Ul. Wł. Jagiełły 10, 20-281 Lublin, do dnia 15.03.2024 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Remont ciągu pieszego".

Wymagania:
Oferty powinny zawierać:

nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),
cenę netto i brutto za 1 m2 ciągu pieszego z uwzględnieniem wszystkich robót,

cenę netto i brutto za 1 m2 robót uzupełniających na placu manewrowym,
cenę netto i brutto za całość zadania z uwzględnieniem wszystkich robót,
termin wykonania,
warunki i okres udzielonej gwarancji,
atesty, certyfikaty i aprobaty na materiały.
referencje z ostatnich trzech lat,
aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatku VAT i składek ZUS.
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu robót, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt:
W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest P. Dariusz Siwek, telefon: (81) 746-81-70-72 w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.