Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzątanie obiektów turystycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzątanie obiektów turystycznych

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Jugów
Główna 149
57-430 Jugów
powiat: kłodzki
Telefon: 74 872 24 52, fax: +48 74 872 22 79
jugow@wroclawlasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jugów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 74 872 24 5
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
PGL LP - Nadleśnictwo Jugów
zaprasza do złożenia oferty na:
,,Sprzątanie obiektów turystycznych (zbieranie, transport i rozładunek śmieci na wysypisko) oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci, w celu ochrony lasu w roku 2024"
2. Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:
o załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
o załącznik nr 3 mapki obiektów turystycznych
o załącznik nr 4 wzór umowy, w §1 - Przedmiot umowy.
(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

Dokument nr: SA.270.3.2024

Otwarcie ofert: 7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2024r.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 29.02.2024r. do godz. 15:00 w formie:
7.1. - papierowej (zamknięta opisana koperta) złożonej do dnia 29.02.2024r. do godz. 15:00 w sekretariacie Zamawiającego przy Ul. Główna 149, 57-430 Jugów.
7.2. - tradycyjnej za pośrednictwem poczty/kuriera - uwaga - za skuteczne złożenie oferty uznaje się datę dostarczenia oferty do 29.02.2024r. do godz. 15:00, nie zalicza się w to data stempla pocztowego.
7.3. Oferty złożone po terminie 29.02.2024r. będą odrzucone i odesłane Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
od podpisania umowy do 31.12.2024r.
(określić czas realizacji zamówienia)

Wymagania:
4. Kryteria oceny i wyboru ofert: kryterium 100 % najniższa cena.
(wskazać jakie)
5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający sią o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
Wykonawca złoży przed podpisaniem umowy dokumenty: kopię polisy ubezpieczeniowej OC, wpis w rejestrze BDO, pozwolenie na transport odpadów (szczegółowo opisane we wzorze umowy - zał. nr 4 do zaproszenia - w §7 Obowiązki Wykonawcy).
6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć na zał. nr 1 - formularz ofertowy. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
,,Sprzątanie obiektów turystycznych (zbieranie, transport i rozładunek śmieci na wysypisko) oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci, w celu ochrony lasu w roku 2024"

Kontakt:
8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
w osobie:
o w zakresie merytorycznym, dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Dorota Stodolak e-mail: dorota.stodolak@wroclaw.Iasy.gov.pl
o w zakresie dokumentacji oferty:
Katarzyna Szpak e-mail: katarzyna.szpak@woclaw.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.