Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kompleksowego budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kompleksowego budynku

Data zamieszczenia: 2024-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
Ul. Wrocławska 3a - 3b
58-230 Niemcza
powiat: dzierżoniowski
Tel. 74 837 69 81
pkniemcza@gmail.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Niemcza
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 74 837 69 81
Termin składania ofert: 2024-03-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie cenowe
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
przy Ul. Plac Mieszka I 1 w Niemczy zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:
,,Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kompleksowego budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Plac Mieszka I 1 w Niemczy"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kompleksowego budynku w zakresie:
- docieplenia ścian przy pomocy styropianu
- remontu klatki schodowej wraz z wymianą stolarki
Zakres opracowania:
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt techniczny/wykonawczy
- STWIORB
- kosztorys + przedmiar
2. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Niemczy Ul. Wrocławska
3a-3b w dniu 11.03.2024r. o godz. 12.15

Składanie ofert:
III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta musi być przesłana w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3a-3b 58-230 Niemcza - w zamkniętej kopercie lub na adres e-mail Przedsiębiorstwa:
pkniemcza@gmail.com
2. Ofertę proszę złożyć do dnia 11.03.2024 do godz. 12:00.

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w ofercie wszystkie
niezbędne prace.
2. Oferta winna zawierać:
a) kopię polisy OC,
b) wypełniony formularz oferty zał. nr 1
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 Kryterium cena 100 %
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta wraz z podaniem terminu
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
VI. Dodatkowe informacje
1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego

Kontakt:
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym Zamawiającego pod nr tel.
74 837 69 81 lub 696928810 e-mail: pkniemcza@gmail.com

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.