Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego, tabletów oraz oprogramowania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego, tabletów oraz oprogramowania

Data zamieszczenia: 2024-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Bobrecka
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
wiz@powiat.cieszyn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu komputerowego i sieciowego, tabletów oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - DOSTAWA sprzętu komputerowego.
1) Komputer stacjonarny (jednostka centralna) - 20 sztuk.
2) Monitor ekranowy - 10 sztuk.
3) Zasilacz UPS - 10 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5a do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Część 2 - DOSTAWA tabletów - 30 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5b do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Część 3 - DOSTAWA oprogramowania.
1) System operacyjny Windows Server 2022 Datacenter - 16 Core, w modelu CSP Microsoft Perpetual Software - 2 sztuki licencji.
2) Pakiet licencji klienckich Microsoft Windows Server 2022/2019 USER CALs Standard lub Datacenter - 100 sztuk.
3) Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office Home & Business 2021 PL BOX - 20 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5c do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Część 4 - DOSTAWA przełącznika sieciowego - 1 sztuka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5d do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

CPV: 30213300-8, 30213400-9,48620000-0,30231300-0,31154000-0,31682530-4,35100000-5, 30213200-7, 48620000-0, 48700000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00219088, ZP.272.4.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a0c01eb-d486-11ee-a3b5-e25d731b0da9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń będzie odbywała się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu portalu e-zamówienia tj. systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest za pośrednictwem strony: https://ezamowienia.gov.pl
6.2. W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl lub drogą elektroniczną na portalu e-zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-05 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza ofertowego" dostępnego na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.