Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Data zamieszczenia: 2024-02-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki
ul. Adama Mickiewicza 67
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
szkola@zst.lezajsk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą na przyszłość"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 1 jest Zakup komputerów stacjonarnych do pracowni informatycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 2 jest zakup monitora interaktywnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 3 jest zakup drukarek 3D.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 4 jest zakup urządzenia dydaktycznego do spawania metodą TIG-MMA.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 5 jest zakup urządzenia do diagnozowania i pomiarów elektrycznych pojazdów samochodowych..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 6 jest zakup edukacyjnych podajników liniowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 7 jest zakup elementów elektropneumatycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 8 jest zakup nagrzewnicy indukcyjnej do śrub.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 9 jest zakup stołu warsztatowego..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez Zamawiającego poziomie lub lepsze od opisanych. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. DOSTAWA obejmuje transport do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej SWZ. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.

CPV: 30213000-5, 30231320-6, 30232100-5, 42662000-4, 38900000-4, 39162100-6, 39121200-8

Dokument nr: 2024/BZP 00224369

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane są w Rozdziale XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki, z siedzibą Ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk, telefon 17 240 61 07;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:iod@starostwo.lezajsk.pl;
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu 'Kształcenie zawodowe szansą na przyszłość" nr sprawy KA.261.2.2024 prowadzonym w trybie podstawowym, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp);
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO .Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-08 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platforma zakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.